ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСІЯ КОЛОМІЙЦЯ В ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОЦЕСІ (60-і рр. ХХ ст.)

Світлана ЛИТВИНСЬКА

Анотація


У   статті висвітлено творчість О. Коломійця, який в складний для мистецтва період панування методу соціалістичного реалізму своєю активною творчою діяльністю почав процес руйнування основних принципів офіційного канону в українській драматургії.


Ключові слова


драма; комедія; жанр; конфлікт; монтаж; стильовий синтетизм

Посилання


Анастасьев А. В современном театре / А. Анастасьев. — М.: Искусство, 1961. — 383 с.

Веселовська Г. Метод як стиль, а стиль як метод: формальні пошуки в теорії та практиці соцреалістичної доби (1930–1950) / Г.Веселовська // Український театр ХХ ст. — К.: ЛДЛ, 2003. — 512 с.

Гундорова Т. Соцреалізм як масова культура / Т. Гундорова // Сучасність. — 2004. — № 6. — С. 52–66.

Зубков Ю. О времени и о себе / Ю. Зубков // Театральная жизнь. — 1961. — № 24. — С. 8–11.

Клочек Г. Д. Поетика Бориса Олійника: Літературно-критичний нарис / Г. Д. Клочек. — К.: Рад. письменник, 1989. — 332 с.

Литвинська С. Художньо-стильові модифікації комедійного жанру в творчості Олексія Коломійця // Вісник: літературознавство, мовознавство, фольклористика — Вип. 12–13. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. — С. 104–107.

Литвинська С. Олекса Коломієць — майстер комедійного жанру // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. — К.: ІВЦ Держкомстату України. — 2002. — Вип. 1. — С. 139–146.

Литвинська С. Своєрідність творчої манери О. Коломійця і розвиток української драма-тургії 60–80 рр. ХХ ст. // Літературознавчі студії. —Вип. 12. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. — С. 288–292.

Литвинська С. Комедія О. Коломійця «Фараони»: сучасний літературознавчий аналіз // Літературознавчі студії: Зб. наук. праць. — Вип. 19. — Ч.1. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. — С. 244–250.

Марков П. О Станиславском / П. Марков // Театр. — 1962. — № 1. — С. 125–135.

Масловська Т. Ще раз про шістдесятництво / Т. Масловська // Слово і час. — 1999. — № 11. — С. 33–37.

Наєнко М. Історія українського літературознавства : підруч. для студентів філол. спец. вищ. навч. закладів / М. Наєнко. — К.: Академія, 2001. — 360 с.

Пименов В. 1962 год / В. Пименов // Те-атр. — 1961. — № 1. — С. 3–16.

Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. — К.: АртЕк, 1998. — 728 с.

Прокофьев В. О завтрашнем дне нашого театра / В. Прокофьев // Театр. — 1961. — № 1. — С. 87–107.

Репертуар театров // Театр. — 1962. — № 1. — С. 170–171.

Фролов В. Советская драматургия сегодня / В. Фролов. — М.: Знание, 1963. — 40 с.

Эренбург И. Воспоминания о Мейерхольде / И. Эренбург // Театр. — 1961. — № 1. — С. 107–112.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована