СЕМАНТИЧНА ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ЛЕКСИКИ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ

Ірина НОСКО

Анотація


Стаття присвячена дослідженню семантичної переорієнтації англомовної лексики. Автор класифікує англійські семантичні неологізми та доводить, що саме вони переважають серед усіх інших новотворів сьогодення. Детальний аналіз англійських неологізмів допомогає створити новий погляд на динамічні процеси в англійській лексиці, що впродовж останніх десятиріч засвідчують її тісний зв’язок з новими реаліями та потребами суспільства. Зміни у мові відбуваються так швидко, що досить значне число нових слів, які виникли ще декілька років тому як лексичні неологізми, тобто нові слова, вже перетворилися в семантичні неологізми, оскільки вони розширили свою семантичну структуру шляхом утворення нових лексико-семантичних варіантів.


Ключові слова


словниковий склад; неологізм; семантика; вторинна номінація

Посилання


Английские неологизмы / [отв. ред. Ю. А. Жлуктенко]. – К.: Наук. думка, 1983.– 171 с.

Андрусяк І. В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу: автореф. дис. канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / І. В. Андрусяк. – К., 2003. – 20 с.

Биховець Н.М. Запозичення серед англійських неологізмів (70-ті роки) / Н. М. Биховець // Мовознавство. – 1988. – № 6. – C. 57–63.

Ганяк Л.В. Англійські семантичні неологізми як результат процесу вторинної номінації [Електронний ресурс] / Л. В. Ганяк. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Philologia/20230.doc.htm.

Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка [Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.] / В. И. Заботкина. – М.: Высшая школа, 1989. –126 с.

Зацний Ю. А. Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови / Ю. А. Зацний, Т. А. Пахомова. – Запоріжжя: Запор. держ.ун-т, 2001. – 243 с.

Зацний Ю. А. Соціолінгвістичні аспекти вивчення словникового складу сучасної англійської мови / Ю. А. Зацний. – Запоріжжя: Запор. держ. ун-т, 2004. – 431 с.

Колоїз Ж.В. До питання про диференціацію основних понять неології [Електронний ресурс] / Ж. В. Колоїз. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/articles/2776.pdf

Конопацька Я. О. Семантична неологія в сучасному французькому медіа дискурсі: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 «Романські мови» / Я. О. Конопацька. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2005. – 20 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована