ЦІННІСНИЙ ДИСКУРС І. БАГРЯНОГО ТА О. ДОВЖЕНКА (ПОВІСТЬ-ВЕРТЕП «РОЗГРОМ» І КІНОПОВІСТЬ «УКРАЇНА В ОГНІ»)

Аліна ЖЕЛНОВАЧ

Анотація


У статті порівнюється ціннісний дискурс двох письменників – І. Багряного (на прикладі повісті-вертепу «Розгром») та О. Довженка (на прикладі кіноповісті «Україна в огні»). Досліджено питання «іншого» в культурі загалом та в літературі зокрема, розглянуто співвідношення «своєї» та «чужої» культур відповідно до світоглядної системи авторів (І. Багряний як письменник-емігрант, О. Довженко як митець, що жив і писав художні твори, знімав кінофільми в СРСР).


Ключові слова


ціннісний дискурс; «інший» в культурі; «свій»/«чужий»; еміграція; Друга світова війна

Посилання


Багряний І. Розгром : повість-вертеп. – Б.м. : Прометей, 1948. – 125 с.

Гаспаров Б. В поисках «Другого» / Б. Гаспаров // НЛО. – 1996. – № 14. – С. 15–21.

Довженко О. Україна в огні [Електронний ресурс] / О. Довженко. – Режим доступу : http://ukrlit.org/Dovzhenko_Oleksandr_Petrovych/ukraiina_v_ohni (16.02.2014).

Довженко О. Мати [Електронний ресурс] / О. Довженко. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com (16.02.2014).

Довженко О. Незабутнє [Електронний ресурс] / О. Довженко. – Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/buunt/ukr_lit_tvory/part1/105.htm.

Элиаде М. Космос и история / М. Елиаде. – М. : Прогресс, 1987. – 312 с.

Золотухина Е. Бытийность ценностей : современный познавательный поиск / Е. Золотухина // Ценностный дискурс в науках и теологии. – М. : ИФРАН, 2009. – С. 211–220.

Лотман Ю. Автокоммуникация : «Я» и «Другой» как адресаты (О двух моделях коммуникации в системе культуры) / Ю. Лотман // Семиосфера. – Санкт-Петербург : «Искусство–СПБ», 2000. – С. 163–177.

Лотман Ю. О метаязыке типологических описаний культуры / Ю. Лотман // Семиосфера. – Санкт-Петербург : «Искусство–СПБ», 2000. – С. 400–417.

Лотман Ю. К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) / Ю. Лотман // Семиосфера. – Санкт-Петербург : «Искусство–СПБ», 2000. – С. 603–614.

Лотман Ю. О двух моделях коммуникации и их соотношений в общественной системе культуры / Ю. Лотман // Семиосфера. – Санкт-Петербург : «Искусство–СПБ», 2000. – С. 666–668.

Топоров В. Пространство культуры и встречи в нем / В. Топоров // Восток–Запад. – 1989. – Вып. 4. – С. 6–18.

Успенский Б. Поэтика композиции / Б. Успенский. – М. : Искусство, 1970. – 280 с.

Шапинская Е. Культура «Другого» и пути ее постижения [Електронний ресурс] / Е. Шапинская. – Режим доступу до ст. : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Kija/04.php (25.05.2014).

Якимович А. Толерантность как способ самоутверждения. К проблеме изучения мультикультурализма // Науки о культуре – шаг в ХХІ век. – М., 2001. – С. 70.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована