СИНКРЕТИЗМ У СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ АТРИБУТИВНОЇ СЕМАНТИКИ

Наталія ФАРИНА

Анотація


У статті розглянуто явище синхронної перехідності у системі складнопідрядних речень. Проаналізовано причини виникнення та способи реалізації синкретизму в синтаксичних одиницях атрибутивної семантики. Звернено увагу на синтаксичні одиниці, опорним елементом у головній частині яких виступають віддієслівні іменники (девербативи). Розглянуто сполучні засоби, які накладають на предикативні частини додаткові конотації. Дослідження здійснено на матеріалі творчості Івана Франка, яка презентує чітко окреслений часовий та територіальних вияв розвитку української літературної мови.


Ключові слова


синкретизм; складнопідрядні речення з підрядними означальними; девербатив; корелят; сполучний засіб; сполучник

Посилання


Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови [підруч. для ф-тів мови і літ. пед. ін-тів] / Б. М. Кулик. – К. :

Рад. школа, 1965. – Ч. ІІ. Синтаксис. – 283 с.

Синтаксична концепція Арнольда Грищенка : вибране / упорядники : Ірина Дудко, Юлія Макарець ; редактор і автор вступної статті Микола Степаненко. – Київ : ПНПУ

ім. В. Г. Короленка, 2011. – 452 с. : табл., кол. портр.

Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови : проблемні питання : [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 666 с.

Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. – 2-ге вил., випр. і доп. –

К. :ЁВид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

Франко І. Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в XIII в. / І. Я. Франко. – Львів : Товариство

ім. Т. Г. Шевченка, 1883 р. – 184 с.

Франко І. Я. Борислав сміється : повість / Іван Якович Франко. – Львів – Київ : Видання редакції «Літературно-наукового вісника»,1922. – 280 с.

Франко І. Я. Перехресні стежки : повість / Іван Якович Франко. – Львів : Видання редакції «Літературно-наукового вістника», 1899 [de facto 1900]. – 320 с.

Христіанінова Р. О. Внутрішній синкретизм складнопідрядних речень / Р. О. Христіанінова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – 2014. – Вип. 1. – С. 209–219 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bdpu.org/sites/bdpu.../khristianinova.pdf

Шевельов Ю. В. Нарис сучасної української літературної мови / Ю. В. Шевельов. – Мюнхен : Вид. «Молоде життя», 1951. – 402 с.

Шитик Л. В. Синкретичні обє’ктно-обставинні відношення та засоби їх вираження в сучасній українській літературній мові : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Людмила Володимирівна Шитик ; Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б.в.], 1996. – 23 с.

Шитик Л. В. Явища синхронної перехідності в синтаксичній системі української літературної мови : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук / Людмила Володимирівна Шитик ; Національна академія наук України, Інститут української мови. – Київ : [б.в.], 2014. – 40 с.

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. – К. : ВЦ «Академія», 2004. – 316 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована