ПУБЛІЦИСТИЧНІ ВИСТУПИ Ю. ШЕВЕЛЬОВА НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «НОВА УКРАЇНА» (ПРОБЛЕМА КОНТАКТУ ЦИВІЛІЗАЦІЙ)

Роман ТКАЧЕНКО

Анотація


У статті проаналізовано провідні мотиви низки публікацій Ю. Шевельова періоду Другої світової війни, що викликані проблемою контакту ментальностей Сходу й Заходу, зокрема в радянському й нацистському варіантах. З’ясовано, що продуктивність і взаємозбагачення у ході міжцивілізаційних взаємин можливі за умов подолання психологічної провінційності комунікантів, відкритості до зовнішніх впливів при збереженні своєрідності й творчої настанови.


Ключові слова


публіцистика; провідні мотиви; контакти цивілізацій; провінційність; пропагандистська риторика.

Посилання


Барка В. Автобіографія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // ukrlib.com.ua/bio/prinitzip.php?tid=1534

Довженко О. П. Україна в огні: Кіноповість, щоденник / О. П. Довженко. – К. : Радянський письменник, 1990. – 416 с.

Загнітко А. Космічний синтаксис Юрія Шевельова (штрихи до творчо-стильового портрета) / А. Загнітко // Видатний філолог сучасності (Наукові виклади на честь 85-ліття Юрія Шевельова). – Х.: Око, 1996. – 92 с.

Михайлин І. «Судилося бути Україною», або Головна публіцистична ідея Юрія Шереха (Шевельова) / І. Михайлин // Творчий доробок Юрія Шевельова і сучасні гуманітарні науки. Вісник Харківського університету. – 1999. – № 426. – С. 15–19.

Панченко В. Тріада Юрія Шевельова [Електронний ресурс] / В.Панченко // Український тиждень. – 2010. – №1 . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // tyzhden.ua/Publication/962

Шевельов Ю. Дорогою відрадянщення: Публіцистичні та наукові тексти 1941 – 1943 (харківський період) / Юрій Шевельов. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 190 с.

Шевельов Ю. З історії незакінченої війни / Юрій Шевельов. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 471 с.

Шевельов Ю. Вибрані праці: у 2 кн. Кн. ІІ. Літературознавство / Юрій Шевельов. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 1151 с.

Шерех Ю. Я – мене – мені… (і довкруги). Спогади І. В Україні / Юрій Шерех. – Х. : Фоліо, 2012. – 475 с.

Шерех Ю. Я – мене – мені… (і довкруги). Спогади ІІ. В Європі / Юрій Шерех. – Х. : Фоліо, 2012. – 316 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована