ІНТЕРАКЦІЙНА МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛАДУ

Тетяна АНДРІЄНКО

Анотація


У статті запропоновано інтеракційну модель перекладу, засновану на підході до перекладу як когнітивно-комунікативної взаємодії за організуючої ролі перекладача. Перекладач в цій моделі виступає як співтворець смислу, а обрана ним стратегія визначає напрямок когнітивних зрушень в перекладі. Змодельовано когнітивний і комунікативний аспекти перекладацького дискурсу, кожен з яких представлено як дворівневу ієрархічно впорядковану структуру

Ключові слова


інтеракційна модель перекладу; когнітивно-комунікативна взаємодія; стратегія перекладу; когнітивне зрушення в перекладі

Посилання


Алексеева Л. М. Перевод как рефлексия деятельности /

Л. М. Алексеева // Вестник Пермского университета. – 2010. – Сер. Российская и зарубежная филология. – Вып. 1(7). – С. 45 – 51.

Гарбовский Н. К. Теория перевода : Учебник – 2-е изд. / Николай Константинович Гарбовский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2007.– 544 с.

Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: Учебное пособие / Вилен Наумович Комиссаров. – М. : ЭТС. – 2004. – 424 с.

Львовская З. Д. Теоретические проблемы перевода (на материале испанского языка) : Моногр. / Зинаида Давидовна Львовская. – М. : Высш. шк, 1985. – 232 с.

Мартинюк А. П. Перекладацька діяльність з позицій інтегративної теорії мови / А. П. Мартинюк // Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи : колективна монографія. – Вінниця : Нова книга, 2013. – С. 107 – 114.

Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / Александр Давидович Швейцер. – М. : Наука, 1988. –

с.

Clark, H. H., & Schaefer, E. F. Contributing to Discourse. Cognitive Science 13 (1989), 259–294.

Clark, H. H., & Wilkes-Gibbs, D. Referring as a collaborative process. Cognition, 22 (1986), 1–39.

Kashkin V. B. Telementation vs. Interaction: Which Model Suits Human Communication Best? / Viacheslav B. Kashkin // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences No 12 (2012: 5) – pp. 1733-1743.

Nida E. A. A New Concept of Translation/ Eugene A. Nida // BBT Book Production Series Volume 2: Readings in General Translation Theory. – Stockholm, 1997. – р. 41–49

Nida Е. The Nature of Translating / Eugene A. Nida // BBT Book Production Series. – Volume 2: Readings in General Translation Theory. – Stockholm, September 1997. – р. 49–67

Schober, M. F., & Clark, H. H. Understanding by addressees and overhearers Cognitive Psychology, 21 (1989), 211–232.

Wilkes-Gibbs, D., & Clark, H. H. Coordinating Beliefs in Conversation. Journal of Memory and Language, 31 (1992), 183–194


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована