ПИТАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Тетяна ЧУХЛІБ, Людмила СКУРАТІВСЬКА

Анотація


У статті з’ясовано роль та основні напрями висвітлення мовної політики сусідніх держав на заняттях з української мови у вищій школі для формування мовної стійкості майбутніх фахівців. Наведено ті факти з історії та сучасної мовної ситуації Чехії, Литви, Білорусі та інших держав, які спонукатимуть студентів серйозно ставитись до проблем функціонування української мови як державної

Ключові слова


мовна політика; державна мова; викладання української мови у ВНЗ; мовна стійкість

Посилання


Анісім А. Беларуская мова як асноўны фактар захавання нацыі і незалежнасці краіны / Алена Анісім // Українське мовознавство: міжвід. наук. зб. – Вип. 45/1. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 3–8.

Бевзюк Є. Мовне питання як модус чеського національного відродження (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / Євген Бевзюк. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/JournALL/mo/mo_ 2012_21/17.pdf. – Перевірено: 12.12.2015.

Масенко Л. (У) мовна (У)країна: Популярне видання / Лариса Масенко. – К.: Темпора, 2007. – 88 с.

Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 398 с.

Погрібний А. Світовий мовний досвід та українські реалії / Анатолій Погрібний. – К.: МЕДОБОРИ (ПП Мошак М. І.), 2002. – 72 с.

Широкова А. Г. Чешский язык / А. Г. Широкова // Языкознание. Большой энциклопедический словарь; гл. ред. В. Н. Ярцева. – [2-е изд.] – М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 581.

Як держава захищає мову. Досвід Литви [Електронний ресурс] Режимдоступу:http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/53955/Jak_derzhava_ zahyshhaje_movu_Dosvid_Lytvy. – Перевірено: 12.12.2015.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована