СЕБЕ-ШУКАННЯ ЧИ ШУКАННЯ-СЕБЕ В ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ

Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА

Анотація


Представлено проблему форматування гомодієгетичного наратора в інтрадієгетичній ситуації (вторинного дієгетичного наратора) в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Акцентовано на основних параметрах моделювання художнього світу, на функціональному навантаженні центру наративу. Подано характеристику основних рівнів розгортання викладу крізь призму наявної смислової та оцінної домінанти. Теоретичні аспекти дослідження аргументовано аналізом деяких оповідань О. Кобилянської.


Ключові слова


гомодієгетичний наратор; інтрадієгетична ситуація; центр викладу; смислотворча константа; оцінна парадигма.

Посилання


Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. / І. Денисюк. – Львів: Науково-видавниче товариство «Академічний експрес», 1999. – 280 с.

Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Умберто Еко. – Львів: Літопис, 2004. – 384 с.

Кобилянська О. Ю. Твори: [в 2-х т.].: [упор., авт. передмова та прим. Ф. П. Погребенник]. / О. Кобилянська. – К. : Дніпро, 1988. – Т. 1. – 1988. – 540, [1] с.

Шмид В. Нарратология / Вольф Шмид. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.

Kajser W. Wer erzählt den Roman // Zur Poetic des Romans / Ed. V. Klotz. – Darmstadt, 1965. – S. 197–217.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована