ПЕРИФРАЗ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ)

Валентина КРАСАВІНА

Анотація


У статті розглянуто перифрази, що функціонують у сучасному політичному дискурсі інтернет-видань. Проаналізовано структурно-семантичні, стилістичні та текстові функції перифрастичних зворотів.

Ключові слова


засоби масової інформації (ЗМІ); політичний дискурс; перифраз; заголовок.

Посилання


Амзин А. Новостная Интернет-журналистика: сетевой учеб. [Електронний ресурс] / А. Амзин. – Режим доступу: http://pr.marketologi.ru/PR-committee/Library/Journal.pdf.

Єрмоленко С. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / С. Єрмоленко. – К., 1999. – 431с.

Онищенко І.В. Категорія оцінки та засоби її вираження в публіцистичних та інформаційних текстах: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 / Дніпропетровський національний університет. – Д., 2005. – 20 с.

Радзієвська Т. Дискурсивні аспекти динаміки української мови в контексті активних мовних процесів у слов’янському світі/ Мовознавство, 2013, №2 – 3 С.149-162.

Українська мова: Енциклопедія / Редкол. В. М. Русанівський, О. О.Тараненко та ін. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – 752 c.

Уфимцева А. А. Типы словесных знаков / А. А. Уфимцева. – М.: Либроком, 2011. – 208 с.

Холявко І. В. Суспільно-політична лексика у пресі 90-х років ХХ ст. (семантико-функціональний аналіз): Автореф. дис... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка. – Кіровоград, 2004. – 20 с.

Чудинов А. П. Политическая лингвистика: [Учебное пособие] / А. П. Чудинов. – М.: Флинта-Наука, 2012.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована