МОВНА ОСОБИСТІСТЬ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ: ТИПОЛОГІЯ ЛІНГВОІНДИВІДУАЦІЙ І ЛІНГВОІНДИВІДУАЛІЗАЦІЙ

Анатолій ЗАГНІТКО

Анотація


У  статті  на  матеріалі  265  листів  Юрія  Шевельова,  адресованих  до Олекси  Ізарського,  схарактеризовано  основні  комунікативні  стратегії  й комунікативні тактики, з-поміж яких особливо навантаженими постають: комунікативні  стратегії  природності,  експресивності,  активізації  діалогу, інтертекстуальності, що корелюють з фатичною, конативною, етикетною та  когнітивною  функціями.  Для  епістолярно-дискурсивної  Юрія Шевельова  визначальним  є  комунікативним  такт  і  шанобливе  ставлення до  адресата.  Комунікативні  стратегії  й  тактики  виступають  похідними лінгвоіндивідуацій  і  лінгвоіндивідуалізацій.  Досліджувана  епістолярно-дискусривна  практика  належить  до  внутрішніх  лінгвоіндивідуацій  з максимальним  простором  лінгвоінливідуалізацій,  що  корелюють  з лінгвосоціальним,  лінгвотериторіальним,  лінгвокорпоративним, лінгвокультурним портретами Юрія Шевельова

Ключові слова


мовна особиість; лінгвоіндивідуація; лінгвоіндивідуалізація; комунікативна стратегія; комунікативна тактика; фатина функція; етикетна функція

Посилання


Акишина А.А. Этикет русского письма / А.А. Акишина, Н.И. Формановская. – 4-е изд. – М.: Изд-во Русский язык, 1989. ‒ 192 с.

Бахтин М.М. Проблема речевых жанров / Михаил Михайлович Бахтин. Собр. соч. – М.: Русские словари, 1996. – Т. 5: Работы 1940 ‒ 1960 гг. – С. 159 ‒ 206.

Белунова Н.И. Комфорт речевого общения (Дружеское письмо): Эпистолярное наследие творческой интеллигенции // Н.И. Белунова // Русский язык в школе. – 1996. ‒ № 5. ‒ С. 80 ‒ 84.

Буркитбаева Г.Г. Некоторые вопросы теории жанра в современной зарубежной лингвистике / Г.Г. Буркитбаева // Вопросы когнитивной лингвистики. ‒ 2005. ‒ №2. ‒ С. 97 ‒ 105.

Вайсгербер Й.Л. Родной язык и формирование духа / Пер. с нем., вступ. ст. и коммент. О.А. Радченко. – Изд. 2-е, испр. и доп. [текст] / Йохан Лео Вайсгербер. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 232 с.

Гайда С. Жанры разговорных высказываний / Станислав Гайда // Жанры речи. – Вып.2. Саратов, 1999. – С. 103 ‒ 111.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована