Том 10, № 4(41) (2008)

Зміст

Соціальний захист інформації в класах систем захисту інформації PDF
Володимир Григорович Кононович 4-16
Ефективна стенографічна передача інформації в коефіцієнтах дискретного косинусного перетворення напівтонових зображень PDF
Олександр Володимирович Шишкін 16-22
Проблеми оцінки захищеності автоматизованих систем PDF
Юрій Леонідович Щербина, Олександр Олександрович Скопа 23-28
Про принципи побудови моделей загроз інформаційним ресурсам розподілених розрахункових систем. PDF
Юрій Леонідович Щербина, Лариса Григорівна Йона 29-32
Дослідження моделі процесу обміну інформацією в корпоративній інформаційній мережі PDF
Любомир Теодорович Пархуць 32-38
Оцінка впливу многорезонансності розподіленого фільтра на ймовірність помилкового прийому інформації PDF
Валерій Валерійович Козловський, Володимир Олексійович Хорошко 38-43
Аналіз ефективності міжмережевих екранів у відомчих телекомунікаційних системах PDF
Сергій Михайлович Паук, В'ячеслав Геннадійович Потапов, Анатолій Григорович Тараненко, Олег Петрович Ткаліч 43-47
Метод багатошляхової багатокритеріальної маршрутизації для підвищення рівня захищеності комп'ютерних мереж PDF
Оксана Петрівна Мартинова, Володимир Леонідович Баранов 47-52
Радіаційні методи отримання інформації та можливості технічних засобів радіаційної розвідки PDF
Валерій Богданович Дудикевич, Борис Григорович Колтунов, Володимир Миколайович Максимович, Володимир Олексійович Хорошко 53-61
Аналіз методів відновлення інформації PDF
Сергій Романович Коженевский 62-68
Особливої виявлення інформативних ознак сигналів при проведенні спеціальних досліджень PDF
Володимир Володимирович Ткаченко 68-71
Аналіз основних статистичних форм автоматизованої інформаційної системи «Фальшивомонетництво» МВС України PDF
Вадим Анатолійович Кудінов 71-77


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory