Алгоритм шифрування інформації на основі двох хаотичних динамічних систем для захищених систем зв’язку

Григорій Васильович Косован, Микола Ярославович Кушнір, Леонід Францович Політанський

Анотація


На сучасному етапі розвиток інформаційних технологій, засобів телекомунікацій та комп’ютерної техніки широко постає проблема захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу при її передаванні чи зберіганні. Щоб вирішити дану проблему часто звертаються до криптографічних методів захисту інформації. Крім методів шифрування, що базуються на алгебраїчних поняттях, проводяться розроблення алгоритмів на основі детермінованого хаосу. В даній роботі представлено алгоритм шифрування текстової інформації, що базується на використанні двох динамічних систем, системи Ресслера та кубічного відображення. Система Реслера використовується для генерацій початковихумов, що використовується кубічним відображенням при шифруванні кожного окремого символу текстового повідомлення. В результаті роботи даного алгоритму символи вхідного повідомлення в результаті шифрування замінюються на цілі числа. В роботі також було проведено моделюванняроботи динамічних систем в середовищі ШайаЬ та приведено приклад роботи програми написаної на мові НеІрЬі 7. В роботі також дано оцінку захищеності запропонованого алгоритму. Алгоритм володіє великою кількістю ключів шифрування, що робить процес їх підбору дуже складним. Використання двох динамічних систем ускладнює можливість статистичної атаки.


Ключові слова


криптографія; шифрування; дешифрування; динамічна система; хаос; алгоритм; оцінювання рівня захищеності

Посилання


Шахтарин Б.И., Кобылкина П.И., Сидоркина Ю.А., Кондратьэв А.В., Митин С.В. Генераторы хаотических колебаний. Галилеос АРВ. — Москва. - 2007 - C. 247

Кузнецов А.П., Савин А.В., Тюрюкина Л.В.Введение в физику нелинейных от ображений // Сара¬тов: изд-во «Научная книга». — 2010. — C. 134.

Pecora L.M. and Carroll T.L. Synchronization in Chaotic Systems / / Phys. Rev Lett. - Vol. 64. — 1990. — P. 821.

Lawande Q.V., Ivan B. R. and Dhodapkar S. D. Chaos based cryptography: a new approach to secure comunication // BARC. — NEWSLETTER. — No. 258. — July 2005. — P. 1

Baptista M. S. Cryptography with chaos// Phys. Lett.— A 240. — 1998. — P. 50.

Arvind T., Chandana S. Nilavan and Prof. Prithviraj V. New approach to information security through nonlinear dynamics and chaos // National Workshop on Cryptology. - Oct. 16-18. — 2003. — Chennai.

May R.M. Simple mathematical model with very complicated dynamics / / Nature 261. — 1976. — P. 459.

Shahtarin B.I., Kobylkina P.I., Sidorkina Ju.A., Kon- drat'jev A.V., Mitin S.V. Generatory haoticheskih kole- banij. Galileos ARV, Moskva, 2007, P. 247.

Kuznecov A.P., Savin A.V., Tjurjukina L.V.Vvedenie v fiziku nelinejnyh ot obrazhenij, Saratov: izd-vo «Nauchnaja kniga». 2010, P. 134.

Pecora L.M. and Carroll T.L. (1990) Synchronization in Chaotic Systems, Phys. Rev Lett., Vol. 64, P. 821.

Lawande Q.V., Ivan B.R. and Dhodapkar S.D. (2005) Chaos based cryptography: a new approach to secure communication, BARC, Newsletter, No. 258, P. 1.

Baptista M. S. (1998) Cryptography with chaos, Phys. Lett., A 240, P. 50.

Arvind T., Chandana S. Nilavan and Prof. Prithviraj V. (2003) New approach to information security through nonlinear dynamics and chaos, National Workshop on Cryptology, Chennai.

May R.M. (1976) Simple mathematical model with very complicated dynamics, Nature 261, P. 459.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory