Концептуальна модель НВЧ каналу витоку інформації в колі електроживлення

Валерій Валерійович Козловський, Роман Михайлович Лисенко

Анотація


Для побудови фільтруючих пристроїв НВЧ (над ви­соких частот) з метою запобігання витоку інформації по колах електроживлення необхідно враховувати вплив зовнішніх екранів. Існуючі методи синтезу пристроїв фільтрації засновані на використанні мате­матичної моделі двопровідної лінії передачі без ураху­вання ефекту екранування зовнішньою оболонкою. В результаті аплітудно-частотна характеристика фільтра відрізняється від експериментальної, що призводить до погіршення фільтрації в смузі загородження. За­пропоновано використовувати в якості концептуаль­ної математичної моделі елемента фільтра модель пов'язаної лінії передачі. Концептуальна модель до­зволяє враховувати ефект екранування зовнішньої оболонки і підвищує точність розрахунку пристроїв фільтрації в колах електроживлення.

Ключові слова


пов'язана лінія; восьмиполюсник; чотириполюсник; парне і непарне збудження; хвильовий опір

Посилання


Хорошко В.А., Чекатков А.А. Методы и средства защиты информации. - К.: Юниор, 2003. — 502 с.

Максимов Ю. И., Сонников В. Г., Петров В. Г. Технические методы и средства защиты информации. - СПб.: ООО «Издательство Полигон», 2000. - 320 с.

Thomas И. Lee. Planar Microwave Engineering: A Practical Guide to Theory, Measurement, and Circuits. Cambridge University Press, 2004.- 862 p.

Ганстон М.А.П. Справочник по волновым сопротивлениям фидерных линий СВЧ.-М.: Связь, 1976,- 152 с.

Khoroshko У.A., Chekatkov A.A. Methods and tools for information security., K.: Junior, 2003., 502 p.

Maksimov Y.N., Sonnikov V.G., Petrov V.G. Technical methods and tools of information protection., St. Petersburg. LLC "Publishing Polygon", 2000., 320 p.

Thomas H. Lee. Planar Microwave Engineering: A Practical Guide to Theory, Measurement, and Circuits. Cambridge University Press, 2004., 862 p.

Ganstan I.A.O. Reference book Characteristic impedance of microwave feeder.-M.: Communication, 1976, 152 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory