Аналіз та протидія загрозам маркетинговій позиції підприємства в онлайн-спільнотах

Оксана Петрівна Пелещишин

Анотація


У роботі досліджено засоби моніторингу та аналізу інформаційного наповнення онлайн-спільнот, які дають змогу ви­явити у цьому середовищі спроби інформаційних атак на підприємство з боку його конкурентів чи зловмисників. За­пропоновано способи організації в онлайн-спільнотах ефективної протидії загрозам маркетинговій позиції та іміджу підприємства. Сформульовано вимоги до поведінки маркетологів в онлайн-спільнотах, дотримання яких зменшу є ри­зики компрометації підприємства через некваліфіковані дії персоналу та підвищує ефективність поширення маркети­нгової інформації стосовно діяльності підприємства та використання можливостей онлайн-спільнот для взаємодії зі споживачами продукції. Побудовано математичну модель для оптимального розподілу представників підприємства між сайтами тематичних онлайн-спільнот, яка враховує комунікаційну ефективність дій маркетологів та важли­вість онлайн-спільнот для вирішення маркетингових завдань.


Ключові слова


загроза; протидія загрозам; онлайн-спільнота; маркетингові комунікації; ефективність комунікацій; модель розподілу ресурсів

Посилання


Дудихин В.В. Конкурентная разведка в Интернет / В. В. Дудихин, О. В. Дудихина. — М.: ACT, НТ Пресс, 2004. - 240 с.

Ромачев Н.Р. Конкурентная разведка / Н. Р. Ромачев, И. Ю. Нежданов. - М.: Ось-89, 2007. - 272 с.

Шейнов В.П. Скрытое управление человеком / В .П. Шейнов. - М.: ООО «Издательство ACT», 2007.-816 с.

Ющук Е. Конкурентная разведка. Маркетинг рисков и возможностей / Е. Ющук. — М.: Вер-шина, 2006. - 240 с.

Dudikhin У. V. Konkurientnaia razvedka v Internete [Competitive intelligence in the Internet]. AST, NT Press, 2004. 240 p.

Romachev N. R. Konkurientnaia razvedka [Competitive intelligence]. Os'-89, 2007. 272 p.

Sheinov V. P. Skrytoie upravlieniie chieloviekom [Hidden management of person]. AST, 2007. 816 p.

Yushchuk E. Konkurientnaia razvedka. Marketing riskov і vozmozhnostey [Competitive intelligence. Marketing of risks and opportunities]. Vershyna, 2006. 240 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory