Базова архітектура експертної системи прогнозування та попередження кризових ситуацій

Євгенія Вікторівна Іванченко, Олексій Вадимович Гавриленко, Андрій Іванович Гізун

Анотація


У статті розглянуто проблеми захисту ресурсів інформаційних систем в умовах дії кризових ситуацій. Проаналізовані статистичні дані щодо кризових ситуацій різного (природного, техногенного, соціального) походження та дані стосовно існуючих розробок технічних систем управління процесами безперервності бізнесу. В роботі запропонована архітектура експертної системи прогнозування та попередження кризових ситуацій, що складається з двох підсистем: підсистеми прогнозування і ідентифікації кризових ситуацій та підсистеми нейтралізації впливу кризових ситуацій. Така система надає можливість забезпечувати управління безперервністю бізнесу на всіх стадіях, зазначених в стандартах та типових планах безперервності бізнесу: прогнозування, виявлення та ідентифікація кризових ситуацій, управління процесами нейтралізації і ліквідації наслідків кризових ситуацій.


Ключові слова


управління безперервністю бізнесу; кризова ситуація; експертна система; архітектура системи; прогнозування; інформаційні системи та ресурси; модуль; кортеж

Посилання


EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database [Електронний ресурс] / UCL - Brussels, Belgium. – Режим доступу: http: //www.em-dat.net.

Guha-Sapir D. Annual Disaster Statistical Review 2010 [Електронний ресурс] / Debby Guha-Sapir, Femke Vos, Regina Below, Sylvain Ponserre // Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). – Режим доступу: http://www.cred.be/sites/default/files/ADSR_2010.pdf.

Петренко С.А., Беляев А.В. Управление непрерывностью бизнеса. Ваш бизнес будет продолжаться / C.А. Петренко, А.В. Беляев. – М.: ДМК Пресс, Компания АйТи, 2011. – 400 с.

Вusiness continuity management. Code of practice: BS25999-1:2006 – BSI British Standards, 2006 – 28p.

Вusiness continuity management. Specification: BS25999-2:2007 – BSI British Standards, 2007. – 38p.

Singapore Standard for Вusiness Continuity Management: SS540:2008 – SPRING Singapore, 2008. – 54p.

Business continuity – Managinig disruption-related risk: AS/NZS 5050 – Standards Australia, 2010. – 53p.

Van Bon Jan. ИТ СЕРВИС–МЕНЕДЖМЕНТ. Вводный курс на основе ITIL / Jan Van Bon. – Van Haren Publishing, по заказу ITSMF Netherlands, 2003. – 72 с.

Harris S. CISSP Certification All-in-One Exam Guide. – 5th edition. – Mc Graw-Hill Osborne Media, 2010. – 1216 p.

Морозов А.А. Ситуационные центры – основа стратегического управления / А.А. Морозов, В.А. Ященко // Математичні машини і системи. – 2003. – № 1. – С. 3 – 14.

Экспертные системы. Принципы работы и примеры / А. Брукинг, П. Джонс, Ф. Кокс и др.; под ред. Р. Форсайта – М.: Радио и связь, 1987. – 224с.

Patent No.: US 6266579 Bl. System for reducing disaster damage / Mohammad Reza Baraty. – № 09/022.667; заявл. February 12, 1998; опубл. July 24, 2001.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory