Аналіз існуючих методів кодування при забезпеченні цілісності інформації в сучасних ІКСМ

Вячеслав Сергійович Василенко, Андрій Вадимович Чунарьов, Анна Вадимівна Чунарьова

Анотація


У статті проведено аналіз існуючих методів завадостійкого канального кодування захищених інформаційних мереж. Визначено кількісні оцінки ефективності використання коду умовних лишків з умови підвищення цілісність та достовірність інформації, яка зберігається, передається та оброблюється в сучасних інформаційних мережах. Показано, що при використанні коду умовних лишків відбувається подальше повне усунення спотворень у інформаційному повідомленні з умов появи багатократних помилок.


Ключові слова


інформаційна безпека; завада; завадостійке кодування; інформаційний потік; цілісність

Посилання


Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Пер. с англ. – М.: Изд. дом Вильямс, 2004. – 1104 с.

Юдін О.К. Кодування в інформаційно-комунікаційних мережах – Монографія. К.: Книжкове видавництво НАУ, 2007. – 302 с.

Василенко В.С. Узагальнені завадостійкі коди в задачах забезпечення цілісності інформаційних об’єктів в умовах природних впливів / В.С. Василенко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. –2006. – Вип. 2 (13) – С. 144 −159.

Пат. 67988 Україна, МПК H03M 13/00 Спосіб забезпечення цілісності інформації на базі завадостійкого коду умовних лишків/ Василенко В.С., Василенко М.Ю., Чунарьов А.В.; заявник та патентовласник Нац. авіац. ун-т. – u201110207; заявл. 19.08.2011; опубл.12.03.2012, Бюл. №. 5 – 4 с.

Чунарьов А.В. Забезпечення цілісності інформаційних ресурсів на базі методів завадостійкого кодування/ А.В.Чунарьов, М.Ю.Василенко // Наукоємні технології: наук.-техн. конф. студентів та молодих учених (Київ, 11–12 листопада 2011 р.) – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – С.11.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory