Оптимізація структури багатошарового перспетрону в системах захисту комп’ютерної інформації

Ігор Анатолійович Терейковський

Анотація


Стаття присвячена розробці методики оптимізації структури багатошарового перспетрону призначеного для використання в комп’ютерних системах захисту інформації з метою моніторингу та управління їх параметрами. Доведена доцільність використання двохшарового перспетрону. Отримано розрахункові вирази для визначення кількості нейронів у схованому шарі.

Ключові слова


захист інформації; двошаровий персептрон; нейронна мережа

Посилання


Бодянский Е.В. Исскуственные нейронные сети: архитектура, обучение, применение / Е.В.

Бодянский, О.Г. Руденко. – Х. : ТЕЛЕТЕХ, 2004. – 369 с.

Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей / Каллан Р. ; пер. с англ. А. Г. Сивака.  М. : Вильямс, 2003.  288 с.

Терейковський І. Нейронні мережі в засобах захисту комп’ютерної інформації / І. Терейковський.  К. : ПоліграфКонсалтинг.  2007. – 209 с.

Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 2-е изд., испр. / Хайкин С. ; пер. с англ. Н. Н. Куссуль  М. : Вильямс, 2006.  1104 с.

Хорошко В. О. Основи інформаційної безпеки / В. О. Хорошко, В. С. Чередниченко.  К. : ДУІКТ, 2008.  186 с.


Повний текст: PDF PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory