РОЗРОБКА НЕЯСНИХ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧЕННЯ СКЛАДЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ

Михайло Олександрович Можаєв, Павло Володимирович Буслов, Вікторія Олександрівна Шведун

Анотація


Наведено результати розробки нечітких критеріїв для визначення значущості складової інформації соціального профілю. Моделювання було проведено з використанням технології OSINT - технології легального отримання і використання інформації з відкритих джерел. В результаті досліджень були підібрані параметри, що впливають на значимість окремих характеристик соціального профілю, і визначені їх характеристичні функції. В ході виконання завдання соціального профілювання проводилася обробка інформації різного ступеня структурованості. При цьому були використані наступні моделі даних: мережева - для зберігання даних кінцевого соціального профілю, і подання їх у вигляді графів; реляційна - для зберігання інформаційної карти соціального профілю; постреляційна і NoSQL - для зберігання неструктурованих вихідних даних і динамічного контенту, в тому числі мультимедійного. Концептуальну модель представлення даних соціальних профілів можливо розширити і привести у відповідність з комплексною і математичною моделями цифрового соціального середовища. Надалі, необхідно розкрити елементи і взаємозв'язок чотирьох базових категорій інфологічної моделі представлення результатів соціального профілювання. Отримана нова модель нечіткого коефіцієнта значущості параметрів соціального профілю, відмінністю якої є можливість обліку як формалізованих об'єктивних, так і суб'єктивних показників, що важко інтерпретуються, для оцінки вихідної інформації СП. Перевагою використання критерію значущості перед залученням експертів є менші часові витрати на аналіз великих обсягів даних при збереженні рівня об'єктивності оцінювання. Наступним кроком є перехід до розгляду різноманіття елементів цифрового соціального середовища.


Ключові слова


інформаційні технології, нечіткі критерії, інформація з відкритих джерел, соціальний портрет, формалізація критеріїв, інформаційна модель, інфологічна модель

Посилання


Буслов П.В., Зоренко Д.С., Рябуха Ю.М Використання технологій OSINT для отримання пошукової інформації: практичний порадник. Х.: ІПЮК для СБ України, 2021. - 28 с.

Graph-basedintelligence-analysis [Електронний ре-сурс] – Режим доступу до ресурсу: https:// linkurio.us/blog/graph-based-intelligence-analy sis/.

Tiwari G. Chapter 1: NoSQL: What It Is and Why You Need it > Definition and Introduction, Professional NoSQL, Packt Publishing, 2011. - 384 p.

Бодров И. Сильные и слабые стороны NoSQL. Корпоративный журнал компании "Инфосистемы Джет" [Електронний ресурс] / И. Бодров – Режим доступу до ресурсу: http: //www.jetinfo.ru/stati/silnye-i-slabye-storony-nosql.

Robinson, I., Webber, J. & Eifrem, E. Graph Databases, O’Reilly Media, 2013. - 178 p.

Apache HBase ™ Reference Guide [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http: //hbase.apache.org/book.html#faq.

Introduction to Views // Apache CouchDB 2.2 Documentation. [Електронний ресурс] – Ре-жим доступу до ресурсу: http://docs.couchdb. org/en/stable/ddocs/views/intro.html.

Hows, D., Membrey, P., Plugge, E. & Hawkins, T., The Definitive Guide to MongoDB: A complete guide to dealing with Big Data using MongoDB, Third Edition, Apress, 2015. - 376 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory