Визначення координат семантичної частки при дослідженні англомовних текстів групової пропаганди

Ярослав Володимирович Тарасенко

Анотація


Інформатизація суспільства призводить до постійного розвитку методів та засобів інформаційного протиборства, інструментом якого виступають англомовні тексті. Для проведення протидії груповій пропаганді в англомовних текстах необхідно враховувати особливості психолінгвістичних портретів кожного учасника групи та виявляти спільну семантику. Зворотний цільовий вплив на свідомість групи пропагандистів не можливо ефективно здійснити за допомогою існуючих засобів нейро-лінгвістичного програмування через використання їх під час здійснення пропагандистського впливу та відсутністю можливості врахування корпускулярно-хвилевих характеристик семантики тексту. В свою чергу визначення координат семантичної частки при відомому психолінгвістичному портреті одного пропагандиста обмежує можливості протидії груповій пропаганді. В роботі розроблено підхід визначення кількості зловмисників як за умови опрацювання групою одного тексту (на основі логіко-семіотичного дослідження), так і різних текстів (завдяки побудові моделі міжтекстової взаємодії), що забезпечило визначення кількості можливих психолінгвістичних портретів пропагандистів. Описано процес визначення спільної семантики на основі інтенсіональної логіки, що дозволило вдосконалити підхід визначення координат семантичної частки в англомовному тексті при відомому психолінгвістичному портреті пропагандиста в умовах проведення групової пропаганди для збереження єдності корпускулярно-хвилевих характеристик семантики тексту. Кореляція початку та кінця вектору семантики проводилася на основі парадигматичного та синтагматичного зв’язку в тексті, що дозволило остаточно визначити координати семантичної частки в умовах групової пропаганди. Результати дослідження забезпечують основу для дотримання корпускулярно-хвилевого дуалізму при здійсненні цільового впливу на підсвідомість групи зловмисників.


Ключові слова


семантична частка; вектор семантики; протидія груповій пропаганді; координати вектора семантики; груповий психолінгвістичний портрет пропагандистів; семантична частка в англомовному тексті; інформаційне протиборство

Посилання


В. Гак, "К проблеме семантической синтагмати-ки", Проблемы структурной лингвистики,. С. 367-395, 1971.

Е. Бразговская, "Интерпретация текста-в-тексте: логико-семиотический аспект", Критика и семио-тика, Вып. 8, С. 91-99, 2005.

И. Герасимова, Формальная граматика и интенсио-нальная логика, М.: ИФ РАН, 2000, 156 с.

М. Цыпышева, "Контекстуальная роль предлога", Вопросы структуры английского языка в синхронии и диахронии, вып. 1, С. 36, 1967.

Р. Грищук, І. Канкін, В. Охрімчук, "Технологічні аспекти інформаційного протиборства на сучас-ному етапі", Захист інформації, Том 17, № 1, С. 80-86, 2015.

С. Кара-Мурза, Манипуляция сознанием, М.: Эксмо, 2005, 832 с.

Ф. Патнем, Диагностика и лечение расстройства мно-жественной личности, М: «Когито-Центр», 2004, 440 с.

Я. Тарасенко, "Визначення координат семантич-ної частки в англомовному тексті при відомому психолінгвістичному портреті пропагандиста", Захист інформації, Том 21, № 3, С. 168-174, 2019.

Я. Тарасенко, "Використання принципів кванто-вої лінгвістики в інформаційному протиборстві", Безпека інформації, Том 25, № 2, С. 96-103, 2019.

D. Hamill, D. Kerr, An Introduction to NLP: Exploring What Works, Knutsford: Communication In Action, 2013, 123 p.

P. Freeth, NLP in Business: A Practical Handbook for Using NLP, Easily and Professionally, Kenilworth: eBookIt.com, 2005, 532 p.

S. Barsade, D. Gibson, "Group Affect: Its Influence on Individual and Group Outcomes", Current Directions in Psychological Science, № 21(2), pp. 119-123, 2012.

T. Ringer, Group Action: The Dynamics of Groups in Therapeutic, Educational, and Corporate Settings, London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2002, 299 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory