Визначення координат семантичної частки в англомовному тексті при відомому психолінгвістичному портреті пропагандиста

Ярослав Володимирович Тарасенко

Анотація


Постійне спрощення доступу до інформації та глобалізаційні процеси в державі відкривають шляхи для проведення інформаційної пропаганди в англомовних текстах, в результаті чого зростає необхідність протидії інформаційному впливу. Існуючі засоби протидії інформаційній пропаганді, як і власне засоби інформаційного впливу базуються на використанні методів нейро-лінгвістичного програмування. Відомий інструментарій недостатньо ефективний при протидії інформаційній пропаганді. Одним з можливих рішень є підвищення ефективності приховування цільового впливу на пропагандиста з використанням квантово-семантичного дослідження при формуванні чи модифікації тексту за індивідуальною семантичною функцією. Для збереження єдності корпускулярно-хвилевих властивостей тексту було формалізовано визначення координат семантичної частки в англомовному тексті згідно відомого психолінгвістичного портрету пропагандиста. В роботі описано визначення приналежності лексико-синтаксичної одиниці до морфологічно-синтаксичної чи семантичної категорії психолінгвістичного портрету пропагандиста. Формалізовано визначення координат початку вектора семантики за віссю Х на основі аналізу логічної структури тексту та за віссю Y шляхом пошуку відхилення точки від об’єктивної семантики. Формалізовано визначення кінця вектора семантики за віссю Х на основі визначення положення елементу в структурі тексту та за віссю Y на основі методів кібернетичної герменевтики. Кореляція початку та кінця вектору семантики проводилася з урахуванням взаємодії трьох рівнів семантики слова. Остаточне визначення координат семантичної частки проводилося шляхом визначення координат семантичного вектору. Результати дослідження забезпечують основу для дотримання корпускулярно-хвилевого дуалізму при здійсненні цільового впливу на підсвідомість зловмисника.

Ключові слова


семантична частка; вектор семантики; протидія пропаганді; координати вектора семантики; психолінгвістичний портрет пропагандиста; семантична частка в англомовному тексті; протидія інформаційному впливу

Посилання


А. І. Гізун, В. С. Гріга, «Аналіз сучасних теорій інформаційно-психологічних впливів в аспекті інформаційного протиборства», Безпека інформації, Том 22, № 3, С. 272-282, 2016.

В. А. Образцов, С. Н. Богомолова, «Криминалистическая психология», М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2002, 448 с.

В. Г. Гак, «К проблеме семантической синтагматики», Проблемы структурной лингвистики,. С. 367-395, 1971.

В. И. Агамджанова, «Контекстуальная избыточность лексического значения слова. На материале английского языка», Рига: «ЗИНАТНЕ», 1977, 123 с.

К. Молодецька-Гринчук, «Метод оцінювання ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах», Automation of Technological and Business Processes, Том 9, №2, С. 36-42, 2017.

Л. А. Ороховська, «Медіакультура в контексті цивілізаційного розвитку», дис. д-ра філос. наук: 09.00.03; НАУ, 407 с., 2015.

М. Б. Игнатьев, «Кибернетическая картина мира», Современные информационные технологии и ИТ-образование, № 7, С. 671-682, 2011.

М. Е. Цыпышева «Контекстуальная роль предлога», Вопросы структуры английского языка в синхронии и диахронии, вып. 1, С. 36, 1967.

М. Кононенко, «Патогенні тексти на шпальтах місцевих газет», Медіапростір, Спецвип. № 8, C. 144-147, 2015.

Р. В. Грищук, І. О. Канкін, В. В. Охрімчук, «Технологічні аспекти інформаційного протиборства на сучасному етапі», Захист інформації, Том 17, № 1, С. 80-86, 2015.

С. М. Альбота, «Підходи до типологізації символів», Актуальні проблеми філології та перекладознавства, Вип. 12, С. 5-8, 2017.

A. Krishnan, «Military Neuroscience and the Coming Age of Neurowarfare», London: Routledge, 2017, 270 p.

R. Torok, «Symbiotic radicalisation strategies: Propaganda tools and neuro linguistic programming», Proceedings of 8th Australian Security and Intelligence Conference, Perth, Australia, November 30 – December 2, pp. 58-65, 2015.

R. Wodak, «The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean», London: Sage, 2015, 238 p.

Zh. Zhou, H. Guan, M. M. Bhat, J. Hsu, «Fake News Detection via NLP is Vulnerable to Adversarial Attacks», eprint arXiv:1901.09657, January 2019 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://arxiv.org/abs/1901.09657


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory