Проблеми розмірності задач розпізнавання образів у системах біометричної аутентифікації

Жулдыз Алимсеитова, Нургуль Сейлова, Сергей Александрович Гнатюк

Анотація


У системах біометричної аутентифікації здійснюється процес доказу і перевірки автентичності заявленого користувачем імені через пред'явлення користувачем свого біометричного образу і шляхом перетворення цього образу відповідно до заздалегідь визначених протоколів аутентифікації. Важливим питанням залишається перетворення біометричних даних в код. У статті розглядаються дві найбільш відомі технології перетворення біометрії в код, наводиться схема перетворення біометричних параметрів в код ключа. Показано, що однією з основних причин труднощів біометричної аутентифікації є висока розмірність завдання. Для вирішення цієї проблеми використовуються штучні нейронні мережі або «нечіткі екстрактори». З безлічі існуючих алгоритмів навчання нейронних мереж обраний алгоритм автоматичного навчання великої штучної нейронної мережі. Відображено застосування ентропійного апарату для зниження розмірності задачі перетворення біометрія-код. Для зниження обсягів обчислень проведений перехід до відстаней Хеммінга.


Ключові слова


біометричний образ; аутентифікація; штучна нейронна мережа; нейромережевий перетворювач; розмірність завдання перетворення; кореляція; простір відстаней Хеммінга

Посилання


A. Arakala, J. Jeffers, K. J. Horadam, "Fuzzy Extrac-tors for Minutiae-Based Fingerprint Authentication", Advances in Biometrics (LNCS 4642), Springer, pp. 760-769, 2007.

А. Чморра, "Маскировка ключа с помощью биометрии", Проблемы передачи информации, № 2(47), С. 128-143, 2011.

Б. Ахметов, А. Иванов, А. Малыгин, В. Фунтиков, Основы биометрической аутентификации личности, Алматы: КазНТУ, 2014.

ГОСТ Р 52633.5–2011, «Защита информации. Техника защиты информации. Автоматическое обучение нейросетевых преобразователей биометрия-код доступа», М.: Стандартинформ, 2012.

ГОСТ Р 52633.0-2006, Защита информации. Техника защиты информации. Требования к средствам высоконадежной биометрической аутентификации. М.: Стандартинформ, 2007.

Б. Ахметов, О. Захаров, Т. Картбаев, А. Малыгин, А. Иванов, И. Огнев, "Метод оценки вероятностей появления ошибок нейросетевых преобразователей биометрия-код, использующий очень малые тестовые выборки", Вестник КазНТУ имени К.И. Сатпаева, 2013, №3(97), С. 279-283.

А. Иванов, Б. Ахметов, А. Безяев, К. Перфилов, Ж. Алимсеитова, "Вычисление энтропии слабо коррелированных и сильно коррелированных длинных биометрических кодов на малых тестовых выборках", Вестник НАН РК, 2015, №3, С. 64-70.

Б. Ахметов, А. Иванов, Т. Картбаев, Д. Надеев, А. Малыгин, И. Огнев, "Энтропийно-корреляционный подход к расчету вероятности совместного появления большого числа зависимых событий", Вестник КБТУ, 2013, №2(25), С. 54-58.

А. Малыгин, Б. Ахметов, В. Волчихин, И. Урнев, "Учет влияния корреляционных связей на результаты тестирования преобразователей биометрия-код", Информационные и телекоммуникационные технологии: образование, наука, практика: Сборник трудов Международной научно-практической конференции, Алма-ты: КазНТУ, 2012, С. 34–37.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory