Аналіз методів захисту від кіберзагроз в бездротових мережах стандарту IEEE 802.11

Володимир Маркович Базилевич

Анотація


Функціонування будь-якого сучасного підприємства базується на використанні інформаційних технологій, зокрема комп’ютерних мереж. Сучасні реалії зобов’язують при проектуванні мереж робити акцент на мобільність та масштабованість. Для ефективного вирішення цих задач доцільно використовувати бездротові комп’ютерні мережі стандарту IEEE 802.11. В той же час використання бездротових мереж створює нові виклики, пов’язані з розробкою системи захисту від кіберзагроз. В даній статі аналізуються та порівнюються методи, які використовуються для створення відповідних систем, визначаються переваги та недоліки кожного з них, акцентуючи  увагу на програмний аспект захисту, як такий, що найчастіше стає об’єктом кібератак. Проведений аналіз дозволяє визначити доцільність використання того чи іншого методу захисту або їх комбінації в залежності від вихідних умов, ресурсів та цілей, що ставляться при побудові системи захисту.


Ключові слова


комп’ютерні мережі; стандарт IEEE 802.11; методи захисту; Wi-Fi; кібербезпека

Посилання


Кількість користувачів мобільних пристроїв в Україні перевищила кількість користувачів ПК, дослідження, RBC Ukraine. – 2017. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/news/kolichestvo-polzovateley-mobilnyh-ustroystv-1489488909.html. [Дата доступу: липень 2017].

Д. Мехед, Ю. Ткач, В. Базилевич, Т. Петренко "Аналіз загроз інформаційної безпеки в мережах стандарту IEEE 802.11", Захист інформації, №4, С. 285–291, 2015.

О. Юдін, Г. Конахович, О. Корченко, Захист інформації в мережах передачі даних: підруч. К.: Вид-во ТОВ НВП “ІНТЕРСЕРВІС”, 2009, 714 с.

А. Корченко, А. Архипов, С. Казмирчук, Анализ и оценивание рисков информационной безопасности. Монография. К.: ООО «Лазурит-Полиграф», 2013, 275 с.

Д. Мехед, "Захист інформації в комп’ютерних мережах", Технічні науки та технології : науковий журнал, №2 (2), С. 140-146, 2015.

Кіберполіція: захист мереж WI-FI - на дуже низькому рівні, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/ 2281044-kiberpolicia-zahist-merez-wifi-na-duze-nizkomu-rivni.html. [Дата доступу: липень 2017].

C. Hoffman, Why You Shouldn’t Use MAC Address Filtering On Your Wi-Fi Router, 2014. [Electronic resource]. Access mode: https:// www.howtogeek.com/204458/why-you-shouldn %E2%80%99t-use-mac-address-filtering-on-your-wi-fi-router/. [Date of access: july 2017].

S. Riley, Myth vs reality: Wireless SSIDs, Microsoft TechNet, 2007. [Electronic resource]. Access mode: https://blogs.technet.microsoft.com/steriley/2007/10/16/myth-vs-reality-wireless-ssids/. [Date of access: july 2017].


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory