Застосування методу експертних оцінок до оцінювання інформаційних ризиків вищого навчального закладу

Юлія Миколаївна Ткач, Світлана Володимирівна Казмірчук, Дмитро Борисович Мехед, Володимир Маркович Базилевич

Анотація


У статті висвітлено метод експертних оцінок та особливості його застосовування на прикладі оцінювання інформаційних ризиків вищого навчального закладу. Головна особливість цього методу полягає у тому, що він використовується у випадках, коли ускладнено знаходження розв’язку математичними методами. У зв’язку із недостатністю достовірної статичної інформації або взагалі її відсутністю щодо загроз інформаційній безпеці найбільш поширеним методом оцінювання інформаційних ризиків є метод експертних оцінок. Схематично представлено послідовності дій згідно з методом експертних оцінок: формулювання мети дослідження, відбір експертів та формування експертної групи, складання анкет, анкетування, обробка та аналіз експертних оцінок. Запропоновано статистичний інструментарій для обробки та аналізу отриманих результатів анкетування експертів.

Ключові слова


метод експертних оцінок; інформаційний ризик; вищий навчальний заклад

Посилання


А. Корченко, В. Щербина, С. Казмирчук., "Методы анализа и оценки рисков потерь государственных информационных ресурсов" [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.archive.nbuv.gov.ua/ portal/natural/Zi/2012_1/20.pdf.

"Методи кількісного аналізу". [Електронний ре-сурс]. Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/ economika-predpriyatiya-3/154.htm.

"Парадигма информационных рисков. Визначен-ня". [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.fa-kit.ru.

"Проектні ризики та методи їх зменшення". [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.info-works.com.ua/referats/finansi/5.html.

Ю. Ткач, "Побудова нечітких когнітивних карт для оцінки інформаційних ризиків вищого навчально-го закладу", Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: науковий збірник, Чернігів: ЧНТУ, №2(73), С. 149-153, 2014.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory