Застосування інформаційної онтології для проектування та аналізу КСЗІ

Олександр Євгенович Архипов, Олег Віталійович Козленко

Анотація


У статті пропонується варіант онтологічної структури як специфічної формально-логічної схеми, що дозволяє накопичувати та впорядкувати відомості про типові загрози інформації, заходи та засоби з їх нейтралізації, аналізувати ефективність можливих варіантів побудови системи захисту інформації. Формування онтології виконується з орієнтацією на найбільш поширені варіанти сценаріїв ураження інформації та на типові вразливості організації, обумовлені характерним для неї станом та рівнем культури інформаційної безпеки. Дана онтологічна структура може бути використана для обчислення значень інформаційних ризиків для типових сценаріїв ураження інформації, формування базової системи захисту інформації та визначення узагальненої оцінки захищеності організації у інформаційній сфері.

Ключові слова


онтологічна структура; оцінювання ризику; сценарії витоку інформації; культура інформаційної безпеки; онтограф; загрози інформації; рівень культури інформаційної безпеки

Посилання


T. Gruber, "A translation approach to portable ontologies", Knowledge Acquisition, №5(2), С. 199-220, 1993.

А. Никоненко, "Обзор баз знаний онтологического типа", Штучний інтелект, № 4, С. 208-219, 2009.

А. Палагин, Н. Петренко, К. Малахов, "Методика проектирования онтологии предметной области", УСиМ, c. 14, 2009.

О. Архипов, "Щодо методики iдентифiкацiї та оцінювання активiв системи iнформацiйних технологiй", Захист iнформацiї, №1(50), С. 42–47, 2011.

Data Breach Investigation Report, Verizon Enterprise Solutions, [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.verizonenterprise.com/resources/reports/ rp_DBIR_2016_Report_en_xg.pdf [Дата доступу: травень 2017].

Data Breach Investigation Report, Verizon Enterprise Solutions, [Електронний ресурс]. Режим до-ступу: https://iapp.org/media/pdf/resource_center/Verizon_data-breach-investigation-report-2015.pdf [Дата доступу: травень 2017].

Data Breach Investigation Report, Verizon Enterprise Solutions, [Електронний ресурс]. Режим до-ступу: http://www.verizonenterprise.com/resources/ reports/rp_Verizon-DBIR-2014_en_xg.pdf [Дата дос-тупу: травень 2017].

А. Потий, Д. Пилипенко, И. Ребрий, "Пред-посылки к формированию культуры информа-ционной безопасности и метод комплексного оценивания ее уровня", Радіоелектронні і комп’ютерні системи, №5(57), С. 72-77, 2012.

Д. Майерс, Социальная психология. СПб.: Питер, 2002.

J. VanNiekerk, "Fostering Information Security Culture through Integrating Theoryand Technology", PhD thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, 2010.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory