Захист операційного середовища систем інтернет голосування

Володимир Михайлович Чуприн, Володимир Михайлович Вишняков, Михайло Петрович Пригара

Анотація


В даній роботі запропоновано метод створення захищеного операційного середовища для сервера системи Інтернет голосування, який усуває причини недовіри суспільства щодо можливих фальсифікацій результатів або розкриття таємниці голосів. Метод базується на концепції ядра безпеки і реалізує профіль захищеності, згідно якому в оперативній пам’яті сервера створюється ділянка, в межах якої доступ до даних має виключно процес підрахунку голосів наперед вивіреною відкритою прикладною програмою. Для унеможливлення доступу до цієї ділянки пам’яті для будь-яких інших процесів, використано відкриту операційну систему, у якій функції для такого доступу відсутні. Крім того, створено умови для дистанційного контролю цілісності усіх без винятку файлів і процесів на сервері, а також всіх дій персоналу щодо адміністрування сервера з боку необмеженої кількості контролерів, якими можуть стати будь-які зацікавлені особи. Показано, що запропонований  метод в сукупності з відомими методами захисту інформації, надає змогу виявлення всіх без винятку можливих загроз щодо розкриття таємниці голосів та викривлення результатів підрахунку в системах Інтернет голосування. Впровадження даного методу може бути корисним в багатьох сферах для будь-яких громадських та експертних дистанційних опитувань, де потрібні точність підрахунку і збереження таємниці голосів за умов повної недовіри до всіх без винятку учасників виборчого процесу.


Ключові слова


Інтернет-голосування; технічний захист інформації; збереження таємниці голосів; прозорість системи голосування; забезпечення довіри виборців

Посилання


Jefferson D. If I Can Shop and Bank Online, Why Can’t I Vote Online? Access mode: World Wide Web. – URL: https:// www. verifiedvoting. org/ resources/ in-ternet-voting/ vote-online.

Савчук О. Системи електронних виборів: процедури голосування та матеріально-технічні засоби. Міжнародний досвід. Режим доступу: World Wide Web. – URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/up-loads/documents/28966.pdf.

Судрієтт Р.У. Технології голосування: життєво важливий інструмент для учасників виборів // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2013. – № 3 (27) – С. 27-29. Режим доступу: World Wide Web. – URL: http:// www.cvk. gov.ua/ visnyk/ pdf/2013_3/ Visnik_3_2013_st_11.pdf.

Lessons from the EVOTE 2014 Internation Conferens Access mode: World Wide Web. – URL: http://e-lected.blogspot.com/search?updated-min= 2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50.

Шнайер Б. Прикладная криптография. 2-е издание. Протоколы, алгоритмы и исходные тексты на языке Си. – М.: Триумф, 2002. – С. 94-95

Schneier B. What's Wrong With Electronic Voting Machines? Access mode: World Wide Web. – URL: https://www.schneier.com/essays/ar-chives/2004/11/ whats_wrong_with_ele.html

Вишняков В.М. Відкрита система таємного голосування / В.М. Вишняков, М.П. Пригара, О.В. Воронін // Управління розвитком складних систем. Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 20. – С. 110 -115. Режим доступу: World Wide Web. – URL: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-20/22.pdf

Чуприн В.М. Генерування випадкових чисел штатними засобами хостів мережі Інтернет./ В.М. Чуприн, В.М.Вишняков, М.П. Пригара // Захист інформації. – 2016. – Т. 18, №4 – С. 323-335. Режим доступу: World Wide Web. – URL: http://jrnl. nau.edu.ua/index.php/ZI/article/view/11085/14800

Shannon C.E. The Communication Theory of Secrecy Systems / C.E. Shannon // Bell System Technical Journal. – 1949 – v.28, n.4 – C.654-715.

Вишняков В.М., Пригара М.П. Забезпечення свободи волевиявлення в системі Інтернет-голосування (ІГ). Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2015 «Інформація, комунікація, суспільство 2015» , С. 124 – 125. Режим доступу: World Wide Web. – URL: http://ena.lp.edu.ua: 8080/xmlui/bitstream/ handle/ntb/33187/055-124-125.pdf? sequence= 1&is Allowed=y


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory