ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА

В. Боричевський

Анотація


 В статті означені актуальність та основні аспекти формування правової культури педагога. Окреслені складові правової культури професіонала та зокрема змістові показники правової культури професійної діяльності педагога. Проаналізовані основні документи щодо регулювання правової освіти населення.

Посилання


Городиський М.І. Педагогічні умови забезпечення змісту правової освіти майбутнього вчителя. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціаль-ністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Харків, 1999.

Шишкіна Н.О. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.—Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Харків, 2004.

Наказ МВС України від 25 листопада 2003 року № 1444 «Про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України».

Словник термінів з юридичної психології /Андросюк В.Г., Воробйова І.Ю., Казіміренко Л.І. та ін. / Під ред. Кондратьєва Я.Ю. – К.: НАВСУ. 1997. – 120 с.

Бабенко В.Г., Янків О.А. Взаємодія і роль психолого-педагогічних процесів в системі про-фесійного навчання працівників практичних органів і підрозділів внутрішніх справ України // Вісник Національної академії внутрішніх справ України, 2004.

Одарій В. В. Правова культура професійної діяльності педагога як педагогічна проблема // Наша школа, 2002. - № 5. – С.11-13.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х