НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Леонід Олегович Ніколаєв

Анотація


У статті представлено огляд наукової літератури з проблеми особливостей навчання дорослих. Одним з найефективніших методів навчання автор визначає тренінгові технології. Мета статті полягає в теоретично-методологічному аналізі наукових праць з обраної проблематики та характеристиках впровадження тренінгових технологій у систему освіти дорослих індивідів, з врахуванням психологічних чинників. Актуалізовано напрямки застосування тренінгових технологій у навчанні для різних категорій фахівців, яких об’єднує спільна мета задля засвоєння специфічних (актуальних) знань: навчання та професійна підготовка кадрів, зосередженість на удосконаленні системи освіти для дорослих людей, навчання для перекваліфікації, адаптація до динамічних змін у системі освіти для дорослих людей, необхідність перенавчати фахівців, акцентуація на потребі розвитку особистості кожної людини. Проаналізовано досвід зарубіжних і сучасних вітчизняних науковців у сфері групових форм роботи з клієнтами, основні поняття тренінгової діяльності та ключові характеристики: груповий процес навчання, активність учасників тренінгу, власна мета навчання, принцип «тут і тепер», атмосфера інтерактивних занять, поєднання різних індивідуальних стилів викладання. Розглянуто ефективність використання тренінгових технологій у навчальній діяльності дорослих які можна охарактеризувати за допомогою функцій, що безпосередньо виконують тренінги: навчання, розвиток, мотивація, комунікація, релаксація тощо. Наводяться складові частини навчальної діяльності з використанням тренінгових технологій, а саме: підготовка до проведення тренінгу; тренінгова діяльність, тобто навчання; самовдосконалення. Результати. Окреслено певні характеристики освітньої діяльності дорослих, які треба брати до уваги під час організації навчання. Чітке визначення статусу та установлених обов’язків організаторів навчання. Індивідуально-психологічні та вікові особливості дорослих індивідів, а також знання, якими оперують учасники. Дорослі індивіди більш відповідальні та мають значно більше обов’язків, пов’язаних з соціальним статусом. Можливість вільно висловлювати власні думки, брати активу участь в групових обговорення, іграх, отримувати зворотній зв'язок, робили рефлексію тощо. Подано ряд перешкод, які можуть заважати ефективному навчанню дорослих з урахуванням психологічних і педагогічних явищ: вплив традиційних методів навчання, дискомфорт під час навчання, низький рівень домагань та відсутність мотивації, відсутність інформаційної бази щодо ефективного навчання. Зроблено висновок, що у системі освіти дорослих відбуваються інтенсивні процеси розроблення нових моделей навчання, створення інноваційних педагогічних технологій, які можуть активно впроваджуватися в різні ланцюжки освітньої системи

Ключові слова


активні методи навчання; інтерактивна освіта; мотивація; навчання дорослих; тренінг; тренінгові технології

Посилання


Безпалько, О. В. (2004). Тренінг як інноваційна форма соціально-педагогічної роботи. Соціальна педагогіка: теорія і практика. № 1, 22-28.

Вачков, И. В. (2007). Психология тренинговой работы: Содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы. Москва: Эксмо. 416 с.

Змеёв, С. И. (2007). Андрагогика: основы теории. Истории и технологии обучения взрослых. Москва: ПЕР СЭ. 272 с.

Манохіна, І. (2012). Тренінг як засіб формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. 276 с.

Навчання дорослих. Тренінг для тренерів. (2001). Депонований рукопис. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». Київ. 108 с.

Панина, Т. С. & Вавилова, Л. Н. (2008). Современные способы активизации обучения: учеб. пособ. для студ. высш. учеб.заведений. Под ред. Т. С. Паниной. – 4-е изд., стер. Москва: Издательский центр «Академия». 176 с.

Федорчук, В. М. (2014). Тренінг особистісного зростання. [текст]: навчально-методичний посібник. Київ. «Центр учбової літератури». 250 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua