ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Ю. Шатило

Анотація


У статті розглядаються теоретичні підходи до вивчення проблеми формування культури спілкування в мережі Інтернет у майбутніх фахівців соціальної сфери.

Розкрито актуальність вивчення проблеми культури спілкування в мережі Інтернет студентів вищих закладів освіти. Здійснено узагальнений аналіз сутності понять «культура», «культура спілкування», «мережі Інтернет», «культура спілкування в мережі Інтернет».

Визначено, що культуру інтернет-спілкування можна визначити як складник загальної професійної культури фахівця, що відображає рівень оволодіння знаннями, зокрема в межах глобального комп’ютерного інтернет-середовища, технологіями й етичними нормами взаємообміну інформацією, уміннями та навичками взаємодії в комп’ютерних мережах і використання їх у практичній діяльності відповідно до власних ціннісних настанов та орієнтацій.

З’ясовано, що формування культури спілкування студентів в мережі Інтернет займає важливу роль у формуванні професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери.

Запропоновано основні аспекти практичної програми щодо формування культури спілкування в мережі Інтернет у майбутніх фахівців соціальної сфери. Подано для ознайомлення компоненти культури спілкування в мережі, етапи програми,блоки, показники, основні форми та методи роботи

Ключові слова


культура спілкування; мережа Інтернет; майбутні фахівці соціальної сфери; формування, засоби комунікації

Посилання


Амеліна, С. М. (2007). Теоретико-методичні основи формування культури професійного спілкування у студентів вищих аграрних навчальних закладів: теорія і практика. Дніпропетровськ: ДДАУ.

Арестова, О. Н. (2000). Мотивация пользователей Интернета. Москва, 55-76.

Бабаева, Ю. Д. (2004). Интернет: воздействие на личность. Минск: Харвест.

Иванов, Д. В. (2002). Виртуализация общества. Санкт-Петербург: Петербургское востоковедение.

Жичкина, А. Е. (2000). Самопрезентация в виртуальной коммуникации и особенности идентичности подростков-пользователей интернет. Москва: Центр социологии образования РАО.

Залізна, Л. Д. (2013). Організація неперервного підвищення кваліфікаційного рівня педагога на основі використання інформаційно-комунікативних технологій та мережі Інтернет. Черкаси: Вид-во ОІПОПП, 100-101.

Капська, А. Й. (2000). Технології соціально-педагогічної роботи. Київ.

Кент, П. (1996). Internet. Компьютерный мир ХХI века. Москва: ЮНИТИ.

Кущенко, О. С. (2008). Формування культури Інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Запоріжжя : Класичний приватний університет.

Нольден, М. (1996). Ваш первуй выход в Internet. Санкт-Петербург: Икс.

Орбан-Лембрик, Л. Е. (2006). Соціальна психологія : підручник. Київ: Либідь.

Рембач, О. О. (2005). Формування культури ділового спілкування майбутніх міжнародників-аналітиків у вищих навчальних закладах. Вінниця.

Сільчук, О. В. (2013). Теоретико-методичний аспект формування культури ділового спілкування майбутніх інженерів-дослідників аграрного профілю у сучасній педагогічній науці. Київ: ГНОЗС.

Чайка, Г. Л., Чмут, Т. К. (2007). Етика ділового спілкування: навч. посіб. Київ: Знання.

Чмут, Т. К. (1999). Культура спілкування: навч. посібник. Хмельницький: ХІРУП.

Buhl, A. (1997). Dievirtuelle Gesellschaft: Okonomie, Politikund Kulturim Zeichendes Cyberspace. Opladen.

Kroker, А. (1994) Arthurand Michael Weinstein, Data Trash. Montreal: New World Perspectives.

Paetau, М. (Hrsg.) (1997). Virtualisierung des Sozialen: Die Informationsgesellschaft zwischen Fragmentierung und Globalisierung Broschiert.

Young, K. S. (1996a). Pathological Internet Use: A case that breaks the stereotype. Psychological Reports


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х