ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Е. Лузік, Л. Дибкова, А. Кокарєва, Л. Хоменко-Семенова

Анотація


Дослідження присвячене проблемі інноваційних стратегій в освіті зокрема, структурі, формам і методам навчання. Здійснено аналіз національних та міжнародних стратегій, що охоплюють інновації в освіті, як системи, що сприяє розвитку інноваційних навичок в економіці та суспільстві, а саме розвитку критичного мислення, креативності і творчості, на додаток до сильних суб'єктних, соціальних і емоційних навичок, що є ключем до успіху інновацій.

Інноваційні навички діляться на три категорії: тематичні навички, які представляють знання та ноу-хау в певній галузі; мислення та творчість, включаючи як навички вищого порядку, так і творчо-пізнавальні (ці компетенції містять у собі критичні здібності, уяву і цікавість); поведінкові та соціальні навички, включаючи такі навички, як впевненість у собі, лідерство та управління, співпраця та переконання.

У результаті проведеного дослідження зроблено висновки, що: всупереч загальній думці, освіта - це не інноваційна думка: обсяг змін у освіті можна порівняти з подібними державними секторами; освіта, на жаль, не змогла використати технологію для підвищення продуктивності,  інноваційна політика в освіті часто зосереджується на фрагментованих питаннях або на неправильних цілях, іноді обумовлених турботою про швидкі перемоги, але без стійких вигод у довгостроковій перспективі; хоча інновації в освіті не є синонімом впровадження цифрових технологій, інноваційні стратегії повинні включати розумне впровадження та використання технологій таким чином, щоб використовувати їх потенціал для кращої практики викладання та навчання; ефективні інноваційні стратегії в освіті повинні включати належну модель управління; інновації в освіті потребують сильної оцінки. Без широкої і широко поширеної культури оцінювання інновації в освіті залишатимуться на рівні добре продуманих, але ізольованих новаторських зусиль; освіта має також ключове відношення до інновацій у цілому: як система, що розвиває навички інновацій в економіці та суспільстві

Ключові слова


інновації; інноваційні стратегії; освітнє середовище; освітній процес

Посилання


Кокарєва А. (2018). Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у системі інженерно-технічної освіти України. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 12(1), 65 - 69.

Лах М. Р. Інноваційні тенденції в сучасній освіті. Науковий огляд. [Електронний ресурс]. URL: http://intkonf.org/lah-mr-innovatsiyni- tendentsiyi-v-suchasniy-osviti/

Лузік Е. (2016). Педагог технічного університету ХХІ століття: пошук інноваційної моделі. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 8 (1), 78 - 83.

Лузік Е., Хоменко-Семенова Л. (2018). Інноваційність розвитку вищої технічної освіти в Україні як основа формування планетарного мислення майбутнього фахівця. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 12 (1), 73 - 80.

Luzik E., Khomenko-Semenova L., Kokareva A., Hurska О. (2018). University education innovative models in Ukraine: foreign experience. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 13(2), 19 - 26.

Хоменко-Семенова Л. (2016). Організація самостійної позааудиторної роботи студентів ВНЗ України та Західної Європи: порівняльний аспект. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 8 (1), 125 – 130.

European Ambassadors for Creativity and Innovation (2009), Manifesto, European union, www.create2009.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/Manifesto/manifesto.en.pdf.

European Commission (2013), European Public Sector Innovation Scoreboard 2013: A Pilot Exercise, European Commission, http://bookshop.europa.eu/en/european-public-sector-innovation-scoreboard-2013-pbNBAZ13001/.

OECD (2016), Education at a Glance 2016. OECD Indicators. OECD Publishing, Paris.

OECD (2015a), The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Being, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264239814-en.

World Economic Forum (2016), Unleashing Greatness: Nine Plays to Spark Innovation in Education, White Paper prepared by the Global Agenda Council on Education, World Economic Forum, www3.weforum.org/docs/WEF_WP_GAC_Education_Unleashing_Greatness.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х