СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОЛЕДЖАХ

Н. Ткаченко, Л. Мостицька

Анотація


Розглянуто значення іноземної мови при навчанні студентів у коледжах; проаналізовано необхідність володіння мовою як важливою складовою становлення сучасної особистості. Визначено потребу систематизації існуючих та формулювання нових положень відносно визначення тенденцій, особливостей та перспективних напрямків розвитку професійної освіти. Розглянуто сучасні концепції та методи навчання іноземної мови, а також їх застосування в роботі гуртків для вивчення культури англомовних країн у позаурочний час, що дозволить швидко та якісно вивчити англійську мову.

Метою статті є аналіз актуальних проблем викладання іноземної мови в коледжах шляхом визначення можливості застосування сучасних та перспективних концепцій викладання іноземної мови, а також методів навчання в умовах розвитку системи професійної освіти.

Проаналізовано три різних підходи до навчання іноземної мови, які можливо використовувати при вивченні іноземної мови під час роботи гуртка іноземної мови «English-speaking culture experts» (Клуб знавців культури англомовних країн), Такий гурток є основною формою реалізації творчої діяльності студентів при вивченні іноземної мови в позаурочний час. Поєднання цілеспрямованого розвитку комунікативних умінь та концепції «Перша зустріч» дозволяє повною мірою врахувати специфіку викладання іноземної мови як навчального предмета і забезпечити зв'язок між змістом та якістю вивчення цього предмета під час всього терміну навчання у коледжі.

Розглянуто основні методи навчання іноземних мов у коледжах, в тому числі і в позаурочний час при організації гурткової роботи. При цьому вибір правильного методу навчання забезпечить ефективні результати вивчення іноземних мов у коледжах відповідно до актуальних викликів сьогодення. Запропоновано застосування методу сценарію (Storyline Method) та методу проектного навчання, що забезпечить прогнозоване збільшення числа студентів, які займаються науковою та дослідницькою роботою, формування у студентів навичок роботи з інформаційними матеріалами, розвиток спостережливості, зорової пам’яті, уяви, асоціативного мислення, підвищення рівня якості знань, умінь та навичок в царині науки та іноземної мови

Ключові слова


гурток; іноземна мова; коледж; концепції навчання; методи навчання

Посилання


Дудікова Л. (2013). Сучасні підходи викладання іноземних мов на не філологічних спеціальностях вищих навчальних закладів / Л. Дудікова // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації.» №1, 2013.

Байраківський А. І., Бойко Н. І. (2006). Особливості самостійної роботи студентів в умовах запровадження комп’ютерних технологій у навчальному процесі // Болонський процес: трансформація навчального процесу у технології навчання: Матеріали III міжнародної науково-методичної конференції ДУІКТ. – К., 2006. – С. 247-251.

Тарнопольський О.Б. (2006). Методика навчання іншомовної професійної діяльності у вищому мовному закладі освіти / О.Б. Тарнопольський. - К.: «ІНКОС». - 248 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х