МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ СКЛАДОВИХ ВОЛЕЙБОЛУ

C. Гейченко, I. Скидан, B. Коротя, C. Оргєєва

Анотація


У статті розглядаються основні тенденції розвитку волейболу. Цей вид спорту розвиває швидкість, увагу, спритність, працьовитість, витривалість, а також підвищує наповнення колективізму, дисципліни та відповідальності. Основними методологічними проблемами є вибір найкращих способів вивчення, закріплення та вдосконалення техніки гри у волейбол, правильного використання методів, засобів і принципів, що гарантують найбільший тренувальний ефект. З’ясовано, що техніка гри це раціональне використання цілого набору методів і методів, які волейболісти використовують під час гри. Запропоновано оптимальний метод розв'язання задач і вибір засобів і методів навчання. З’ясовано, що освоєння фізичної підготовки є основним навчанням, оскільки в цьому випадку фізичний рух виступає як об'єкт, засіб і мета поліпшення. Метою даного дослідження було з’ясування методики вдосконалення техніки гри у волейбол, використовуючи основи теорії освітньої діяльності та підготовки розвитку. Виявлено найбільш ефективні методи техніко-тактичної підготовки волейболістів, які складаються з індивідуальних, групових і командних дій спрямованих на досягнення високого результату в змаганнях. Систематизовано знання з даного питання. Обґрунтовано, що на різних етапах тренування волейболістів, поряд із фізичними якостями, техніко-тактична підготовка є однією з основних. Також виявлено, що тактика, як і техніка гри розділяють на тактику нападу і тактику захисту які були перевірені на практиці. Основними умовами гри є точна передача, блокування, атака страйку, тактика і техніка гравців. Всі ці аспекти матимуть позитивний вплив на пізнавальний інтерес студентів, сприятимуть формуванню моралі та духовності молоді, їх всебічному гармонійному розвитку і допоможуть освоїти техніку і практику гри, закладаючи основу забезпечує досягнення спортивної майстерності

Ключові слова


блокування; вигідне положення; волейбол; нападаючий удар; передача; подача; студенти

Посилання


Беляева А.В. & Савина М. В. (Ред.). (2002). Волейбол. Москва: СпортАкадемПресс.

Губенко Л Я. (1980). Организация и судейство соревнований по волейболу. Москва: Физкультура и спорт.

Дегтярева О. С. (2008). Формирование навыков игры в волейбол и баскетбол школьников 4-5 классов на основе применения подвижных игр. (Дис. канд. пед. наук). Всерос. науч.-исслед. ин-т физ, Москва.

Демчишин А. П. Мозола Р. С. & Панишко Ю. М. (1982). Підготовка юних волейболістів. Київ, Радянська школа.

Книжников А. Н. & Книжников Н. Н. (2001). Основы судейства волейбола. Нижневартовск.

Письменний О. М. (Ред.). (2016). Навчання техніки волейболу в закладах освіти: методичні рекомендації. Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет».


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х