ПРОЯВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ

Н. Проскурка, В. Синчук, М. Бойченко

Анотація


У статті висвітлено проблему ефективного використання механізмів психологічного захисту як способу вирішення внутрішньоособистісних конфліктів креативних особистостей студентів технічного напряму. Представлено аналіз теоретичних підходів щодо розуміння поняття психологічних механізмів захисту, їх ролі у структурі особистості. Значна увага приділяється порівнянню трактування функцій захисних механізмів з точки зору гуманістичного та психоаналітичного напрямків. Розглянуто динаміку розвитку психологічних механізмів, яка, з точки зору креатологічного підходу, базується на трьох стадіях: існування в якості захисних механізмів; перехід від захисту до механізмів соціалізації; трансформація у механізми творчості. А також, обґрунтовано позитивні сторони та способи використання захисних механізмів для виходу з фруструючих ситуацій креативними особистостями шляхом усвідомлення, структурування та динамізації несвідомих компонентів системи психологічного захисту.

У статті описано результати емпіричного дослідження рівнів особистісної креативності та творчого мислення у студентів напрямку «Кібернетична безпека», для чого було проведено первинну діагностику рівня особистісної креативності О. Тунік та творчого мислення Е. Торренса (модифікація А. Вороніна) відповідно, після чого було організовано подальшу діагностику прояву механізмів психологічного захисту у студентів з високим рівнем креативності за методикою Плутчика-Келлермана-Конте. Отримані результати свідчать про наявність у студентів технічного напряму з високим рівнем креативності певної комбінації домінуючих механізмів психологічного захисту, а саме: заперечення, компенсації, заміщення та інтелектуалізації.

У статті представлено аналіз захисних механізмів (заперечення, компенсація, заміщення, інтелектуалізація) креативних студентів технічного напряму з точки зору психологічного обґрунтування їх ефективності та зроблено висновок про переважаючу конструктивність характеру цих механізмів

Ключові слова


студенти технічного напряму; креативність; креативна особистість; психологічний захист; заперечення; компенсація; заміщення; інтелектуалізація

Посилання


Бойченко, М. М. (2018). Креативність як засіб прояву психологічного захисту особистості // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей XVIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів. К.: НАУ, (1), 280-281.

Лэнг, Р. Д. (1995). Расколотое «Я». СПБ.: Белый Кролик.

Лапланш, Ж.  Понталис Ж.Б. (1996). Словарь по психоанализу. М.: Высшая школа.

Рождественская, Н. В.  Толшин, А. В. (2006). Креативность: пути развития и тренинги. СПб. : Речь.

Фрейд, А. (1993). Психология Я и защитные механизмы. М.: Педагогика.

Рlutchik, R.  Kellerman, H.  Conte, H.R. (1979). A structural theory of ego defense and emotions // In C.E.Izard, Emotions in personality and psychopathology. N.Y.: Plenum, 229-257.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х