ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

H. Литвинчук

Анотація


У статті розглянуто проблеми процесу адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі. Зазначено, що питання адаптації молодої людини до нових умов життя є надзвичайно важливим, оскільки початковий етап навчання є найважчим періодом у житті студентів. І від того, як буде пройдено адаптаційний етап, залежить успішність навчальної діяльності студента, ставлення до майбутньої професії, його становлення як майбутнього професіонала.

Автором здійснено аналіз наукової літератури і теоретичне осмислення проблеми адаптації. Кількість наукових робіт з даної тематики свідчить про активне вивчення цієї проблеми та про її актуальність. В наукових джерелах наголошується, що проблема адаптації студентів до умов нового середовища – це одна з істотних загальнотеоретичних проблем, які досліджуються на психофізіологічному, індивідуально-психологічному, соціально-психологічному рівнях. У статті представлено теоретичний аналіз адаптації як процесу і адаптивності студентів до навчання у закладі вищої освіти.

Проаналізовані труднощі, з якими стикаються  першокурсники, вступаючи у новий етап життя. Розглядаються причини, які обумовлюють труднощі адаптаційного періоду.

У результаті вивчення даного питання приходимо до висновку, що адаптація студентів є складним, багатостороннім та динамічним процесом, який залежить від багатьох факторів.

У статті порушено питання чинників, що впливають на адаптацію студентів-першокурсників та зумовлюють показники адаптованості . Серед них розрізняють чинники професіональної, біологічної, соціальної, психологічної адаптації, виокремлюючи в кожному виді зовнішні і внутрішні чинники. Автор стверджує, що психологічні чинники, які мають істотний вплив на успішність адаптації, вивчені недостатньо і потребують подальшого дослідження.

Представлено результати анкетування студентів-першокурсників спеціалізації «Практична психологія» Національного авіаційного університету, що повністю підтверджують теоретичні викладки щодо проблем процесу адаптації вчорашніх школярів до навчання у закладі вищої освіти

Ключові слова


адаптація студентів-першокурсників; практичні психологи; проблеми адаптації; чинники адаптації

Посилання


Бех, І.Д. (2008). Виховні акценти вищої школи. Виховання особистості: підручник. – Київ: Либідь, 405-418.

Буяльська, Т.В., & Прищак, М.Д. (2008). Теоретичні та практичні аспекти роботи кураторів з адаптації студентів першого курсу в умовах вищого навчального закладу. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 5.

Герасімова, Н.Є. (2008). Підготовка спеціалістів у ВНЗ. Проблеми загальної та педагогічної психології, 8 (3).

Гузік, Т. А. Роздуми на тему адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчальної діяльності: Взято з http://books.br.com.ua/20452.

Мирончук, Н.М. (2013). Особливості адаптації студентів вищих навчальних закладів до змінених умов життєдіяльності. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. Київ, 79, 82-85.

Овсяннікова, В.В. (2014). Особливості процесу адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі. Вісник Запорізького національного університету, 2, 179-189.

Першина, А.В. (2011). Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент, 5, 124-135.

Подоляк, Л.Г. & Юрченко, В.І. (2008). Психологія вищої школи. Київ: Каравела.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х