ЗМІСТ ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

O. Ковтун, H. Сенчина

Анотація


Статтю присвячено проблемі формування педагогічної рефлексії учителів гуманітарних спеціальностей у післядипломній освіті. Педагогічну рефлексію учителів гуманітарних спеціальностей визначено як інтегральне особистісне утворення, механізм професійного самовдосконалення і самоактуалізації, що виявляється в здатності вчителя займати аналітичну позицію до своєї професійної діяльності і себе як її суб’єкта з урахуванням розвивального потенціалу гуманітарних дисциплін. Рефлексія – здатність, яку можливо формувати і розвивати, і найбільш ефективно цей процес відбувається в умовах спеціально організованої діяльності, зокрема в післядипломній освіті. Розроблено й апробовано методику формування педагогічної рефлексії учителів гуманітарних спеціальностей у післядипломній освіті, яка передбачає проведення цілеспрямованої роботи, що відбувається поетапно. На пропедевтичному етапі відбувалося оновлення змістового наповнення післядипломної педагогічної освіти з позицій рефлексивної парадигми, забезпечення інтегративного підходу до освітнього процесу, розроблення навчально-методичного супроводу освітнього процесу із забезпечення формування педагогічної рефлексії, проведення методологічного семінару з викладачами, які були задіяні в експерименті. Метою когнітивно-мотиваційного етапу було забезпечення позитивної мотивації учителів гуманітарних спеціальностей до роботи з формування педагогічної рефлексії у післядипломній освіті; озброєння вчителів системою знань про сутність поняття «педагогічна рефлексія», ознайомлення з методиками діагностики і розвитку педагогічної рефлексії. Метою інтегративно-практичного етапу було залучення вчителів до активної професійно-спрямованої рефлексивної діяльності, здійснюваної на основі інтегративного спецкурсу «Рефлексивний практикум для вчителів гуманітарних спеціальностей», який передбачав формування умінь рефлексивної діяльності як засобу їхнього особистісного і професійного розвитку. Метою креативно-професійного етапу було занурення вчителів гуманітарних спеціальностей в активну рефлексивну професійну діяльність у період педагогічної практики та в міжкурсовий період у післядипломній освіті; стимулювання творчого застосування сформованих рефлексивних. Провідні методи навчання: рефлексивно зорієнтовані проблемні лекції, рефлексивні диспути, індивідуальна і групова рефлексія, рефлексивні інверсії та інтерв’ю, рефлексивні і психотехнічні вправи, мотиваційний рефлексивний тренінг, рефлексивний аналіз і розв’язання педагогічних ситуацій, рефлексивний аналіз уроку, спостереження, само- i взаємоаналіз, само- i взаємооцінювання; налаштування на саморозвиток і самореалізацію

Ключові слова


зміст; методика формування педагогічної рефлексії учителів гуманітарних спеціальностей у післядипломній освіті; педагогічна рефлексія учителів гуманітарних спеціальностей; рефлексивний практикум

Посилання


Метаева, В. (2006). Развитие профессиональной рефлексии в последипломном образовании: методология, теория, практика (Дис. д-ра пед. наук). ГО ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». Екатеринбург.

Сенчина, Н. (2017). Рефлексивний підхід до організації практичних занять у педагогічному ВНЗ. О. Ковтун, А. Гудманян (Ред.), Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура (с. 340-345). Київ: НАУ.

Стеценко, И. (2006). Педагогическая рефлексия: теория и технология развития (Дис. д-ра пед. наук). ОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический университет». Таганрог.

Шамова, Т. (1998). Самостоятельно, по индивидуальной программе. Народное образование, 9, 74-84.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х