ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

Н. Житєньова

Анотація


У статті виокремлено вимоги до створення педагогічно ефективних цифрових візуальних дидактичних засобів, призначених для застосування у шкільному освітньому процесі. Зазначені вимоги складаються з психологічних, які передбачають компресію, простоту, емоційність, структурність та цілісність подання візуального контенту; педагогічних, які полягають в урахуванні контингенту учнів, узгодженості до педагогічного сценарію та використанні візуальних якорів; ергономічних, які передбачають комфортність, гармонійність, асоціативність та уніфікацію візуальних елементів; естетичних, які базуються на урахуванні колірних рішень, встановленні типографічних акцентів, застосуванні стильової єдності, розставленні пріоритетів та об’єднанні всіх елементів у композицію

Ключові слова


вимоги; візуалізація; візуальний дидактичний засіб; освітній процес

Посилання


Альберто Каиро. 4 принципа визуализации данных. URL: bestapp.menu/4-principa-vizualizacii-dannyx/#more-2062

Базалева О. 11 правил визуализации данных. URL: habr.com/ru/company/netologyru/blog/341364

Житєньова Н.В. (2017). Принципи візуалізації як основа дидактичного дизайну. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 3 (11), 11-14. URL: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/97072

Калмыкова З.И. (1981). Продуктивное мышление как основа обучаемости, М.: Педагогика, 200 c.

Чудаева Т.Д. (2016). Визуализация на уроках математики. Научный альманах, (25), 168-170. URL: ucom.ru/doc/na.2016.11.03.168.pdf

Шевченко В.Э. (2015). Визуальные коммуникации: тенденции форм и технологий передачи информации. Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение, (94), 189–195

REFERENCES

Al'berto Kairo. 4 principa vizualizacii dannyh [4 principles of data visualization]. Retrieved from: bestapp.menu/4-principa-vizualizacii-dannyx/#more-2062

Bazaleva O. 11 pravil vizualizacii dannyh [11 rules of data visualization]. Retrieved from: habr.com/ru/company/netologyru/blog/341364

Zhytienova, N.V. (2017) Pryncypy vizualizaciyi yak osnova dydaktychnogo dyzajnu [Principles of visualization as a basis for didactic design]. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 2017, 3(11), 11-14. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.97072. Retrieved from: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/97072 [in Ukrainian].

Kalmykova Z.I. (1981). Produktivnoe myshlenie kak osnova obuchaemosti [Productive thinking as the basis of learning,] M.: Pedagogika, 200 p.

Chudaeva T.D. (2016). Vizualizacija na urokah matematiki [Visualization at the lessons of mathematics.]. Nauchnyj al'manah, (25), 168-170.

Shevchenko V.Je. (2015). Vizual'nye kommunikacii: tendencii form i tehnologij peredachi informacii [Visual communications: trends in information technology and forms]. Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologija. Iskusstvovedenie, (94), 189–195.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х