ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ЗАПИТУ 21 СТОРІЧЧЯ: МОЖЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ, ОЧІКУВАННЯ

Н. Самойленко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню англійської мови, що функціонує як lingua franca. Автором визначено lingua franca як важлива область дослідження. Описані різні способи розуміння, як англійська мова використовується і викладається в університетах сьогодні в процесі навчання магістрів академічному письму. Відмічено роль володіння студентами цифровими уміннями та нові тенденції впровадження онлайн навчання в процесі викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі.

Визначено проблему професійної онлайн підготовки викладача та виявлено можливості для впровадження онлайн освіти для удосконалення вищої педагогічної освіти у процесі викладання іноземної мови.

Розглянуто навчальний план з професійної підготовки онлайн викладача для організації віртуальної освіти і комунікації з узагальненням сьогоднішніх навиків студентів для забезпечення навчального онлайн курсу.

Досліджено вплив технологічного розвитку на процес вивчення мови, нові шляхи навчання і викладання: взаємодія студентів в групах для відео презентації або їх співпраця над створенням монологу або історії; залучення студентів для запису подкастів, звукових файлів, розвиток навиків студентів у письмі для спілкування у блогах, віккі.

Підкреслено роль професійних онлайн курсів навчання на ведучих онлайн платформах як тенденції сьогоднішнього дня в освіті. Описано приклади онлайн курсів для студентів і викладачів на ведучій онлайн платформі «Майбутнє навчання» за 2017-2018 рр..

Систематизовано цифрові інструменти, які можливо використовувати для представлення студентами їх цифрової ідентичності за допомогою цифрових символів, цифрових CV для демонстрації професійних навиків студентів.

Ключові слова


академічне письмо; викладання; навчання; онлайн освіта; університет;цифрові засоби; lingua franca.

Посилання


Самойленко Н. Б. Language portfolio: students’ autonomous learning and language learning achievement / Н.Б. Самойленко // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Slovakia, 2018. – Vol. 3. – №. 6. – P. 124-130.

Barseghian T. What’s The Value of Digital Storytelling / T. Barseghian// [Electronic Resource] // Mind Shift. 2011. – Mode of access: http://ww2.kqed.org/ mindshift/ 2011/01/ 21/ whats-the-value-of-digital storytelling/ (accessed 23.05.2018).

Connecting the 4 Cs of 21st Century Education (With a 5th C!) [Electronic Resource] – Mode of access: https://www. Power school.com/resources /blog/connecting-4-cs-21st-century-education-5th-c/ (accessed 07.06.2018).

CEFR Companion volume with New Descriptors [Electronic Resource] Mode of access: https://www.coe.int / (accessed 27.05.2018).

Crystal D. English as a global language Second edition/ D. Crystal – Cambridge: CUP, 2003, 2nd edition – 212 pp.

Crystal D. Internet Linguistics/ D. Crystal – London: Routledge, 2011 – 179 p.

Jenkins J. Global Englishes. A resource book for students/ J. Jenkins – Abingdon, GB: Routledge, 3rd edition, 2015 – 288 p.

Jenkins J. Repositioning English and multilingualism in English as a lingua franca, in Englishes in Practice, 2 (3), 2015– P. 49–85.

The University of Southampton – Mode of access: https://www.southampton. ac.uk/ml/ about/ staff/ wmlb.page. / (accessed 27.05.2018).

Understanding languages : learning and teaching – Mode of access: https://www.futurelearn.com/courses/understanding-language/0/steps/21196/ (accessed 22.05.2018).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х