СИНДРОМ ВИГОРАННЯ ЯК ПРОЯВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПЕДАГОГІВ

О. Дубчак

Анотація


Професійна деформація - це деструкції, які виникають в процесі виконання трудової діяльності і негативно впливають на її продуктивність. Вони породжують професійно небажані якості і змінюють професійне і особисте поведінку людини. Найбільший професійна деформація впливає на особистісні особливості представників тих професій, робота яких пов'язана з людьми (педагоги, психологи, соціальні працівники, медичні працівники, чиновники, керівники, поліцейські тощо).

Одним із суттєвих проявів професійної деформації педагогів є синдром емоційного вигорання. Синдром вигорання являє собою процес поступової втрати емоційної, когнітивної і фізичної енергії, що проявляється у симптомах емоційного, розумового виснаження, фізичної втоми, особистісного відсторонення і зниження задоволення від виконуваної роботи. Він розглядається як результат невдало вирішеного стресу на робочому місці.

Виділяють три ключові ознаки синдрому емоційного вигорання: граничне виснаження, відстороненість від (клієнтів, пацієнтів, учнів, студентів) і від роботи, відчуття неефективності і недостатності своїх досягнень.

Виявлено п’ять ключових груп симптомів характерних для синдрому вигорання: фізичні, емоційні, поведінкові, соціальні симптоми, інтелектуальний стан. Досліджуючи цю проблему науковці дійшли висновку, що суттєву роль в професійному вигоранні відіграють такі основні фактори: особистісний; рольовий; організаційний.

В статті розглядається діагностичні критерії і методи профілактики синдрому, які є вкрай важливими для представників усіх професій, особливо тих, що входять до групи ризику.


Ключові слова


професійна деформація; синдром емоційного вигорання; симптоми емоційного виснаження; розумове виснаження; профілактика вигорання

Посилання


Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М.: Информ.-изд. дом «Филинъ», 1996. – 472 с.

Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена «эмоционального вигорания» у педагогов / М. В. Борисова // Вопросы психологии. – 2005. – №2. – С. 96-104.

Водопьянова Н. Е. Синдром «вигорания»: диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. – СПб.: Питер, 2005. – 336 с.

Дубчак, О. Б. Профілактика професійної деформації особистості учителя в системі післядипломної педагогічної освіти / О. Б. Дубчак // Наук. вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського (Серія «Психологічні науки»): зб. наук. пр.; [за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової]. – Миколаїв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – Т. 2. – Вип. 6. – С. 101-105.

Дубчак О. Б. Синдром «професійного вигорання» педагогічних працівників та його профілактика / О. Б. Дубчак // Нові технології навчання: Матеріали науково-практичної конференції; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К. – 2009. – Спец. випуск № 59. – Ч. 2. – С. 64 – 68.

Карамушка Л. М. Особливості вияву синдрому «професійного вигорання» у вчителів / Л. М. Карамушка // Психологія управління. – 2002. – №1. – С. 57-65.

Макаров В. В., Макарова Г. А. Транзактный анализ – восточная версия . – М., 2002.

[Електронний ресурс: https://odepressii.ru/narusheniya/emotsionalnoy-sfery/vygoranie.html].

Freudenberger H. Staff burnout / H. Freudenberger // Journal of Social Issues. – 1994. – Vol. 30. – P. 159-165.

Maslach C. Maslach Вurnout Inventory; manual research edition / С. Maslach, S. Jаckson. – CA.: Consulting Psychologists Press, 1986. – 126 р.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х