СИНДРОМ ВИГОРАННЯ ЯК ПРОЯВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПЕДАГОГІВ

О. М. Дубчак

Анотація


Професійна деформація - це деструкції, які виникають в процесі виконання трудової діяльності і негативно впливають на її продуктивність. Вони породжують професійно небажані якості і змінюють професійне і особисте поведінку людини. Найбільший професійна деформація впливає на особистісні особливості представників тих професій, робота яких пов'язана з людьми (педагоги, психологи, соціальні працівники, медичні працівники, чиновники, керівники, поліцейські тощо).

Одним із суттєвих проявів професійної деформації педагогів є синдром емоційного вигорання. Синдром вигорання являє собою процес поступової втрати емоційної, когнітивної і фізичної енергії, що проявляється у симптомах емоційного, розумового виснаження, фізичної втоми, особистісного відсторонення і зниження задоволення від виконуваної роботи. Він розглядається як результат невдало вирішеного стресу на робочому місці.

Виділяють три ключові ознаки синдрому емоційного вигорання: граничне виснаження, відстороненість від (клієнтів, пацієнтів, учнів, студентів) і від роботи, відчуття неефективності і недостатності своїх досягнень.

Виявлено п’ять ключових груп симптомів характерних для синдрому вигорання: фізичні, емоційні, поведінкові, соціальні симптоми, інтелектуальний стан. Досліджуючи цю проблему науковці дійшли висновку, що суттєву роль в професійному вигоранні відіграють такі основні фактори: особистісний; рольовий; організаційний.

В статті розглядається діагностичні критерії і методи профілактики синдрому, які є вкрай важливими для представників усіх професій, особливо тих, що входять до групи ризику.


Ключові слова


професійна деформація, синдром емоційного вигорання, симптоми емоційного виснаження, розумове виснаження, профілактика вигорання

Посилання


Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М.: Информ.-изд. дом «Филинъ», 1996. – 472 с.

Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена «эмоционального вигорания» у педагогов / М. В. Борисова // Вопросы психологии. – 2005. – №2. – С. 96-104.

Водопьянова Н. Е. Синдром «вигорания»: диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. – СПб.: Питер, 2005. – 336 с.

Дубчак, О. Б. Профілактика професійної деформації особистості учителя в системі післядипломної педагогічної освіти / О. Б. Дубчак // Наук. вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського (Серія «Психологічні науки»): зб. наук. пр.; [за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової]. – Миколаїв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – Т. 2. – Вип. 6. – С. 101-105.

Дубчак О. Б. Синдром «професійного вигорання» педагогічних працівників та його профілактика / О. Б. Дубчак // Нові технології навчання: Матеріали науково-практичної конференції; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К. – 2009. – Спец. випуск № 59. – Ч. 2. – С. 64 – 68.

Карамушка Л. М. Особливості вияву синдрому «професійного вигорання» у вчителів / Л. М. Карамушка // Психологія управління. – 2002. – №1. – С. 57-65.

Макаров В. В., Макарова Г. А. Транзактный анализ – восточная версия . – М., 2002.

[Електронний ресурс: https://odepressii.ru/narusheniya/emotsionalnoy-sfery/vygoranie.html].

Freudenberger H. Staff burnout / H. Freudenberger // Journal of Social Issues. – 1994. – Vol. 30. – P. 159-165.

Maslach C. Maslach Вurnout Inventory; manual research edition / С. Maslach, S. Jаckson. – CA.: Consulting Psychologists Press, 1986. – 126 р.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х