ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

В. Рахманов

Анотація


У статті визначені та проаналізовані складові формування знань, умінь та навичок у майбутніх інженерах технічного університету в умовах освітньо-інформаційного середовища. Визначені складові нададуть можливість підвищити ефективності навчального процесу, поглибити професійні знання студентів та компетенції викладачів. Створення системи інформаційного, програмного і дидактичного забезпечення закладу вищої технічної освіти, адаптація програмних засобів і комп’ютеризованих систем до умов навчального процесу, обґрунтування методики їх використання є актуальною теоретичною і методичною проблемою, розв’язання якої матиме важливе науково-педагогічне значення. Організація продуктивної взаємодії викладача та студентів, з використанням властивостей освітньо-інформаційного середовища, сприяє підвищенню ефективності навчального процесу у ЗВО, створенню умов для самореалізації, самовизначення особистості студента, розкриттю творчого потенціалу особистості, формуванню ціннісних орієнтацій та моральних якостей з їх наступною актуалізацією у професійній діяльності.


Ключові слова


концептуальна модель; майбутні інженери; освітньо-інформаційне середовище; потік інформації; формування знань; умінь та навичок

Посилання


Биков В. Ю. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : монографія / В. Ю. Бикова. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 160 с.

Коваль Т. І. Дослідження проблеми створення електронних підручників для вищих навчальних закладів / Т. І. Коваль // Вища освіта України: Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – 2009. – Т. VI (18). – С. 219–230.

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2005. – С. 235-236.

Лузік Е. В. Математичне моделювання в психологічних дослідженнях : Підручник. / М. Б. Євтух, М. С. Кулик, Е. В. Лузік, Н. В. Ладогубець. – К., 2010 – 416 с.

Морська Л. І. Автоматизовані навчальні системи як основний компонент інтеграції педагогічних та інформаційних технологій / Л. І. Морська // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – Вип.19. – С. 372-380.

Тихонова Т.В. Дидактичне конструювання інформаційно-технологічних дисциплін у вищій школі : монографія / Т.В. Тихонова. – Миколаїв: Іліон, 2016. – 562 с.

Пєхота О.М. Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіті : навчальний посібник / О.М. Пєхота, Т.В. Тихонова, А.Б. Веліховська, Ф.С. Алілова, Т.В. Зубенко, О.Г. Захар. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 252 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х