СКЛАДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ У КУРСАНТІВ ЛЬОТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

І. Смирнова

Анотація


У статті розглянута технологія формування інтегративих теоретичних знань у курсантів - пілотів при вивченні спеціальних дисциплін в льотному вищому навчальному закладі. Надано визначення поняття «інтегративні теоретичні знання курсантів - пілотів». Пропонується процес формування інтегративних професійних знань, навичок і умінь по спецдисциплінам будувати на використанні міжпредметних зв'язків. Автор розкриває оптимальні шляхи розширення та поглиблення міжпредметних зв'язків при конструюванні методики навчання спецдисциплінам курсантів-пілотів у вищих льотних навчальних закладах.

Технологія застосування міжпредметних зв'язків як дидактична проблема має багатовекторний характер, так як вона зачіпає зміст, методи і форми навчання у вищій льотній школі. Для формування технології навчання автор виходить з методологічних позицій системного підходу, згідно з яким формування інтегративних знань майбутніх пілотів розглядає як багатокомпонентну структуру, системоутворюючим фактором якої є мета. Так як мета досягається шляхом вирішення безлічі завдань, які ставляться для отримання загального поставленого результату, відповідно до цього, автором були сформульовані завдання теоретичного навчання курсантів - пілотів спецдисциплінам на основі міжпредметних зв'язків. Зміст технології викладання спецдисциплін курсантам має забезпечувати високий рівень їх професійної надійності, в основі якого лежать знання, навички та вміння.

Компонентом структури технології формування інтегративних теоретичних знань є методи навчання. Важливою умовою ефективного навчання майбутніх пілотів є різноманітність його організаційних форм. Відповідно до прийнятих форм і вибраних методів навчання майбутніх пілотів розкриваються і засоби навчання.

Пропонована автором технологія формування інтегративних теоретичних знань курсантів-пілотів полягає в організації процесу теоретичної підготовки зі спецдисциплін на основі міжпредметних зв'язків.


Ключові слова


інтегративні теоретичні знання; спецдисципліни; міжпредметні зв'язки; технологія; компоненти.

Посилання


Макаров Р. Н. Психологические основы дидактики летного обучения / Л. В. Герасименко, Н. А. Надзий //– М.: МАКЧАК, 2000 – 328 с.

Макаров Р. Н. Основы формирования профессиональной надежности летного состава гражданской авиации. – М.: Воздушный транспорт, 1990. – 384 с.

Завалова Н. Д., Пономаренко В. А. Особенности восприятия летчика в полете по приборам – М.: в/ч 64688, 1975 – 12 с.

Смирнова И. Л. Интегративные теоретические знания пилотов - залог безопасности полётов / И. Л. Смирнова // – Кировоград: КОД, 2008 – 183с.

Смирнова И. Л., Смирнов В. В. Применение компьютеризации в преподавании спецдисциплин в лётном ВУЗе // Педагогика и психология. Вестник Национального авиационного университета. Выпуск 2. Сборник научных трудов. – К.: Изд-во НАУ - 2009 – с.12-15.

Смирнова І.Л. Міжпредметні зв’язки в спеціальній теоретичній підготовці авіаційних спеціалістів // Вища освіта України - №2 Додаток 1 – 2009р. - Тематичний випуск «Наука і вища освіта в Україні: міра інтеграції».- С.237-244.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х