МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО STEM-ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

B. М. Андрієвська

Анотація


У статті висвітлено специфіку організації й проведення майстер-класу як форми професійної підготовки майбутнього STEM-вчителя початкової школи. Наведено способи реалізації таких майстер-класів: «Підготовка і проведення STEM-проекту», «Підготовка і проведення STEM-уроку», «Підготовка та організація мейкер-простору». Дослідженню складові майстер-класів, відповідно формі роботи зі студентами: інформаційна, демонстраційна, практична, підсумкова. Інформаційна складова майстер-класу передбачає ознайомлення студентів з особливостями організації й реалізації STEM-проекту, STEM-уроку й мейкер-простору на різних освітніх етапах. Демонстраційна складова передбачає ознайомлення студентів з конкретними прикладами STEM-проекту, STEM-уроку, мейкер-простору, тактикою їх розгортання. Практична складова передбачає виконання студентами самостійного завдання – розробка STEM-проекту, STEM-уроку, мейкер-простору з теми, яка запропонована викладачем; ознайомлення студентів із специфікою вибору теми для STEM-проекту, STEM-уроку, мейкер-простору, обґрунтування теми, визначення її перспективності. Підсумкова складова передбачає ознайомлення студентів з методикою оцінювання результатів самостійної роботи, аналіз результатів, обговорення, висловлювання своєї думки щодо покращення результатів. Уточнено етапи проведення майстер-класів. Розглянуто окремі етапи майстер-класів: організація освітнього STEM-простору (поділ шкільного кабінету на тренінгові зони, такі  як Math-майданчик – зона математичних напрямів роботи, ІКТ зона – Tech-майданчик, зона інжинірингу – Е-майданчик, науково-природнича зона – Science-майданчик, мистецька зона – Art-майданчик і центральна зона – зона співпраці, колаборації й подальшого Networking-у); наведено приклад STEАM-проекту «Символ життя – Хліб», висвітлено серію проблемних питань проекту; розглянуто засоби ІКТ-підтримки майбутнього STEM-вчителя початкової школи.


Ключові слова


майстер-клас; професійна підготовка; STEM-вчитель; початкова школа.

Посилання


Андрієвська В. М. Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти / В. М. Андрієвська, Л.І. Білоусова // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2017. – Випуск 4(14). – С. 13-17. – Режим доступу : http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/3-1-0-233

Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік [Електроний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880/

Соломенко Л. Д. «Положение о «мастер-классе» как форме профессионального обучения учителей» / Л. Д. Соломенко // Практика административной работы в школе. – 2004. – № 5. – С. 46.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х