ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КОШИЦЕ: НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТНЕРІВ

Г. Козлакова

Анотація


У статті представлено враження автора про організацію навчального процесу і наукових досліджень у Технічному університеті міста Кошице (Technical University of Koshitce, TUKE), Словаччина, після відвідання у травні 2018 р. у складі делегації українських педагогів.

Описано актуальність співпраці двох громадських академій – АМСКП (Житомир, Україна) та Академії імені М. Балудянського (Кошице, Словаччина) та встановлення наукових контактів і професійної співпраці у галузі вищої педагогічної і технічної освіти.

Словаччина є найближчим сусідом України, отже встановлення і зміцнення наукових, професійних та особистих контактів викладачів університетів обох країн безумовно є корисним і результативним для усіх, хто бере участь в організації і проведенні спільних міжнародних заходів.

Метою стажування викладачів визначено: комплексне вивчення ефективних практик, актуальних питань освіти та науки, відповідних нормативно-правових документів, узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду, у цілому – підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних співробітників вищих навчальних закладів України, започаткування серії науково-практичних семінарів та консультацій за участю викладачів та науковців європейських університетів.

Технічний університет в Кошице можна вважати важливим і надійним місцем стажування викладачів, можливості обміну навчальними програмами і проведення студентських практик. Представлено структуру університету та особливості запровадження наукових досліджень на факультеті гірничої справи та факультеті аеронавтики.

Важливим результатом стажування членів делегації стали публікації в журналі «Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky».


Ключові слова


вища технічна освіта; вища педагогічна освіта; креативна педагогіка; наукові дослідження; співпраця у вищій освіті; технічний університет

Посилання


Модернізація змісту вищої природничої та інженерної освіти в умовах інтернаціоналізації / кол. авторів: Г.О. Козлакова, О.М. Коваленко, Т.В. Саєнко та інші; наук. ред.: проф. Г.О. Козлакова, проф. М.Ф. Степко. – К.: ДВНЗ „Університет менеджменту освіти НАПН України”, 2015. – 152 с.

Козлакова Г. О. Особливості запровадження підготовки науковців в докторантурі Польщі та Словаччини / Г. О. Козлакова, О. М. Коваленко // Нові технології навчання: Зб. наук. праць. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2016. Вип. 89. Част.1. – С. 21-26.

Козлакова Г. О. Екологічні основи перебігу інформаційних процесів у вищій школі // Г. О. Козлакова, Т. В. Саєнко // У кн. „Професійна підготовка фахівців: креативний підхід” / За ред. проф. О. А. Дубасенюк. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2017. 458 с. – С.121-143.

Козлакова Г.О., Саєнко Т.В. Реалізація концепції післядипломної екологічної освіти в умовах створення нових освітніх програм // Наукові записки Академічного товариства імені Михала Балудянського. – Кошице: Вид-во АТМБ, 2018. – Вип.3. –С.76-80.

Technical University of Koshitce. Annual Report. – Koshitce: TUKE, 2012. – 52 p. www.tuke.sk

Technical University of Koshitce. Highlights. Koshitce: TUKE, 2016. – 24 p. www.tuke.sk

Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology www.fberg.tuke.sk

Faculty of Electrical Engineering and Informatics www.fei.tuke.sk

Faculty of Aeronautics www.lf.tuke.sk


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х