ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МОЛОДІЖНОГО РУХУ В УКРАЇНІ

І. Ф. Тімкін

Анотація


Стаття присвячена проблемам формування молодіжної громадянської активності в контексті суспільно-політичних процесів, розгляду етапів розвитку молодіжного руху в Україні, визначенню особливостей його прояву у східних регіонах країни.


Ключові слова


молодіжні організації; молодіжний рух; молодь; молодіжна політика; молодіжна активність; молодіжна платформа; соціальний проект.

Посилання


Бараш В. В. Молодіжний рух як об’єкт і суб’єкт реалізації моліжної політики / В. В Бараш // Український соціум. – 2004. – 2004. – №1(3) – с. 119 – 130.

Бараш В. Інституціоналізація молодіжного руху України / В. Бараш // Політичний менеджмент. – 2004. – №3(6). – с.98 – 111.

Бараш В. В. Інституціоналізація молодіжного руху України: тенденція та проблеми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук: спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / В. В. Бараш. – Харків, 2004. – 16с.

Бень О. Т. Джерела інституціональних процесів у молодіжних громадських організаціях /

О. Т. Бень // Український соціум. – №2(19). – К., 2007. – с.129 – 138.

Болбат Т. Періодизація історії громадських об’єднань східної України (квітень 1985 – червень 1996 рр.) / Т.Болбат // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Т. 13. – Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. – с.45 – 55.

Буш К. А. Молодіжний рух. / К. А. Буш // Міжнародний науковий форум: Соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2015. – Вип. 19–20, с.84 – 91. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MNT2015_19-20_9.

Головатий М. Ф. Державна молодіжна політика як феномен суспільного розвитку i нова парадигма державотворення у країнах перехідного стану / М. Ф. Головатий // Український соціум. – 2002. – №1. – с.76 – 84.

Головатий М. Ф. Соціологія молоді: [курс лекцій] / М. Ф. Головатий. – К.: МАУП, 1999. – 224 с.

Коваль Г. В. Розвиток державної молодіжної політики: теорія, методологія, механізм реалізації: [монографія] / Г. В.Коваль. – Миколаїв: 13 вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 432 с.

Корнієвський О., Якушик В. Сучасний стан молодіжного руху та його оцінка молоддю // Політологічні питання. –1993. – №2. – с.15 – 21

Корнієвський О., Якушик В. Молодіжний рух та політичні об’єднання в сучасній Украї-

ні. – Київ: Київ. братство, 1997.

Орленко М. В. – Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у сучасному політичному процесі України. – Миколаїв, 2015.

Патлах І. М // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 01/2008. – Вип.32 – с.134 – 140.

Плоский К. В. Молодіжний громадський рух як чинник державотворення в Україні: дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата наук з державного управління: 25.00.01. – Київ : 2009.

Половинець А. М. Молодіжні громадські організції: критерії класифікації. – Режим доступу: academy.gov.ua>ej/e/12/txts/10pamokk.pdf .

Чернецький О. Молодь. Політика. Влада / О. Чернецький, Я. Ярош. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 148 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х