ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ

Т. Ф. Свірська

Анотація


У статті розглянуто проблему формування культури здорового способу життя у студентської молоді. З’ясовано, що важливим фактором в цьому питанні стає розробка і реалізація програм формування культури здорового способу життя. Доведено, що заняття фізичними вправами, активний руховий режим мають велике значення в формуванні здорового способу життя, духовного та фізичного розвитку студентської молоді.


Ключові слова


культура; студенти; здоровий спосіб життя; фізичне виховання.

Посилання


Буліч О. Вплив занять спортом на здоров’я й адаптацію організму студентів до фізичних навантажень / О. Буліч, М. Кобза // Олімпійський спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації:IV міжнарод. наук. конгрес, 16-19 травня 2000 р.: тези доп. – К., 2000. – 344 с.

Горащук В. П. Теоретичні та методологічні засади формування культури здоров’я школярів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Горащук Валерій Павлович.– Х., 2004. – 385 с.

Кашин В. И. Экономика здоровья как инструмент управления качеством жизни. Повышение качества жизни – важнейшая проблема Российской Федерации // сб. науч. докл. и ст. по материалам III Междунар. конф. «Качество жизни: содружество науки, власти, бизнеса и общества» //

А. С. Тюриков [и др.]. Ч. 2. М.: Муниципальный мир, 2006. – 305 с.

Кокун О. Фізична культура і спорт як фактор підвищення адаптаційних можливостей студентів / О. Кокун // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 5. – Ч. 3 (48). – С. 47–50.

Матукова Г. І. Формування фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у позаурочний час: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Матукова Ганна Іллівна. – Кіровоград, 2005. – 171 с.

Орленко Н. А. Роль і місце фізичної культури в структурі цілісної системи професійної підготовки майбутніх пілотів / Н. А. Орленко // Наука і сучасність: зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту

ім. М. П. Драгоманова. – 2007. – Т. 60. – С. 92–101.

Сухомлинський В. О. Народження громадянина:[вибрані твори в 5 ти т.] / В. О. Сухомлин¬ський. – К.: Рад. шк., 1977. – Т. 3. – С. 283–582.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х