ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БОРТПРОВІДНИКІВ

І. А. Радзівілова

Анотація


У статті розглянуто процес професійної адаптації фахівців авіаційної галузі як чинника формування готовності майбутніх бортпровідників. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури, присвяченої вивченню проблеми професійної адаптації та її впливу на формування готовності фахівців різних спеціальностей. Досліджено різні підходи до трактування поняття «адаптація» як в українській, так і зарубіжній науковій літературі.


Ключові слова


готовність; готовність майбутніх бортпровідників; професійна адаптація; професійна адаптація майбутніх бортпровідників; майбутні бортпровідники; адаптаційні можливості.

Посилання


Гончаренко С. Фундаментальність професійної освіти-потреба часу / С. Гончаренко // Проф.-техн. освіта. – 2005. – №1. – С.5 – 6.

Коваленко Е. Э. Дидактические основи профессионально-методической підготовки преподавателей специальных дисциплин: дис. …д-ра пед. наук: 13.00.04/Коваленко Елена Эдуардовна. – Харьков, 1999.–407 с.

Макаров Р. Н. Авиационная педагогика: ученик / Р.Н. Макаров, С.Н. Неделько,

А.П. Бамбуркін, В.А. Григорецький. – Москва: Кіровоград: МНАПЧАК, ГЛАУ, 2005. – С. 140 – 141.

В. Азатьян, Ю. Котелянець. Толерантність, як складова професійного самовдосконалення майбутніх авіадиспетчерів

Калиновский Ю.И. Развитие социально-профессиональной мобильности андрагога в контексте социокультурной образовательной политики региона: дис. д-ра пед. наук: 13.00.01/ Калиновский Юрий Исаакович. – СПб., 2001. – 470с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х