РОЗВИТОК НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ

О. Ф. Паламарчук

Анотація


Стаття присвячена аналізу розвитку навчання та викладання у вищій освіті та визначенню сучасних трендів. Проаналізовано особливості розвитку навчання та викладання у європейських документах вищої освіти. У роботі звертається увага на європейські принципи навчання та викладання, перехід від дослідження до посилення якості викладання та використання новітніх технологій навчання та викладання. Відбувається тенденція до зміни концепції викладання (баланс між викладанням і дослідженнями; залучення зовнішніх стейкхолдерів; вимоги до викладацького персоналу) через різноманітність студентів (студенти-інваліди, зрілі студенти), інтерна­ціоналізацію (міжнародні викладачі, студенти та викладання англійською мовою) та електронне навчання (використання переносних технологій, 3Д принтингу та ігрових технік).


Ключові слова


навчання та викладання; принципи навчання та викладання; сучасні тренди; модернізація вищої освіти; розвиток вищої освіти; технологічні інновації.

Посилання


Будапештcько-Віденська декларація про створення європейського простору вищої освіти, 2010 - URL:http://www.ehea.info/cid101033/budapest-vienna-declaration.html

European Principles of Learning and Teaching. – URL: - http:// www.eua.eu

London Communique – URL: http://nau.edu.ua/ua/menu/navchannya/bolonskij-proczes/ london ske-omyunike.html

Louvain-la-Neuve Communique – URL: http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/06/1/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf

Ministerial conference Bucharest Communique. – URL:https://www.ehea.info/cid101043/ ministerial-conference-bucharest-2012.html

Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017 – URL: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/all_publications_en.php

The EUA Learning and Teaching Forum. – URL: http:// www.eua.eu

Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities. – URL: http:// www.eua.eu

Yerevan Communiqué: EHEA Ministerial Conference, 2015. – URL: http://www.ehea.info/ Uploads/SubmitedFiles/5_2015/112705.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х