ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВІЙСЬКОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Н. А. Орленко

Анотація


В статті розглянуто проблеми фізичної підготовки у студентів військового факультету ВНЗ. З’ясовано, що фізична підготовка є складовою частиною загальної системи навчання та виховання особового складу Збройних Сил України, мета якої забезпечити фізичну готовність військовослужбовців до професійної діяльності. Доведено, що сутність процесу оптимізації навчання під час фізичної підготовки передбачає: зміну самої організації навчання за рахунок уведення технологізації в цей процес.


Ключові слова


студенти; військовослужбовці; фізична підготовка; завдання; навчальний процес.

Посилання


Антошків Ю. М. Вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МНС України: дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Антошкін Юрій Михайлович. – Львів, 2006. – 164 с.

Грищенко Д. С. / Забезпечення готовності військовослужбовців, підрозділів і частин до виконання завдань за призначенням в мирний час і особливий період / С. Д. Грищенко,

М. О. Ольховий // Сучасні тенденції та перспективи розвитку збройних сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: міжнар. наук.-практ. конф., 2017 р.: тези доп. – К, 2017. – С. 19–21.

Зміни від 06.06.2017 до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993

№3808-ХІІ. Набрання чинності: 27.09.2017.

Кирпенко В. М. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки курсантів-льотчиків у період льотного навчання: дис. … на здобуття наук. ступеня канд. з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / Кирпенко Віталій Миколайович. – Харків, 2013. – 212 с.

Магльований А. Фізична підготовка в системі формування військових фахівців провідних іноземних армій [Електронний ресурс] / А. Магльований, А. Петрук, О. Лесько, Н. Кожух// Спортивна наука України. – 2015 – №5 – С. 16–20.

Ольховий О. М. Модульно-рейтингова система підготовки офіцерів – керівників занять з фізичної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / О.М. Ольховий. – Львів, 2005. – 20 с.

Піддубний О. Г. Оптимізація фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів у період первинного професійного навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» /

О. Г. Піддубний. – Львів, 2003. – 20 с.

План реалізації Концепції розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України на період до 2020 року (затверджений Міністром оборони України від 05.10.2016 № 19276/з).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х