ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ У ВИЩИХ ЛЬОТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

К. В. Крилова

Анотація


Стаття присвячена розгляду такої актуальної теми, як підготовка майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності авіакомпаній у льотних навчальних закладах. Розглядаються професійно значущі якості, компетентності, якими повинен володіти менеджер зовнішньо­економічної діяльності, визначення та компоненти комунікативної компетентності майбутнього фахівця з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.


Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність; комунікативна компетентність; майбутній менеджер; підготовка; професіоналізм

Посилання


Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 336 с.

Доловова Н.Н. Формирование коммуникативной компетентности студентов в педаго-гическом пространстве технического вуза (на примере курса «Иностранный язык») [текст]: дис. канд. пед. наук : 13.00.08 / Н.Н. Доловова . – Ульяновск, 2003. – 222 с .

Загородна О.Ю. Формування комунікативної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей засобами інноваційних технологій: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Загородна Ольга Юріївна. — Вінниця, 2010 – 254 с.

Залевський А. В. Отсвітньо-кваліфікаційна харктеристика випускника Державної льотної академії України «Менеджер зовнішньоекономічної діяльності» / А.В. Залевський, Ю.В. Сікірда. – Кіровоград : ДЛАУ, 2007. – 30 с.

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие. – 5-е изд., стереотип. – Мн.: Новое знание, 2002. – 336 с.

Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с.

Маркова А.К. Психология профессионализма. — М.: МГФ «Знание», 1996. – 309 с.

Назаренко Н.С. Формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Назаренко Наталія Степанівна. – Київ, 2008. – 258 с.

Остапенко О.М. Формування професійної культури менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у фаховій підготовці: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Остапенко О.М. – Кіровоград, 2014.

Печерская Э.П. Концептуальные аспекты подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях / Э.П. Печерская. – Самара: Изд-во Самар. гос. экоп. акад., 2003. – 260 с.

Стаут Л.У. Управление персоналом. Настольная книга менеджера. — М.: Добрая книга, 2007. – 536 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua