ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТА ФАКТОР МОДЕЛІ «ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ»

О. С. Кондур

Анотація


Соціально-освітня і виховна, інституційна, суспільно-державна і управлінська система, організація і навчальний заклад мають створювати освітньо-виховне фахове середовище, щоб, здійснюючи виховання і навчання, мобілізувати творчість, а не просто забезпечувати нав’язування управлінських стандартів, соціальних, виховних і навчальних норм, як це передбачала стара традиційна педагогічна парадигма. Традиційна парадигма – це здійснювати управління, виховання і навчання, нова, інтегративна глобальна парадигма освіти, виховання і управління, – навпаки, прагне навчити соціально-відповідально і морально-ціннісно діяти суспільно, самоуправляти, розвиватися та вчитись. Моделі виховання і освіти, втілені в програми суспільного розвитку і навчання, перш за все покликані навчити людей провадити самостійне і оригінальне дослідження себе, соціуму і системи знань. Водночас ці моделі і програми не мають бути відірвані ані від індивідуально-колективної системи моральних і соціальних цінностей, теоретико-прикладного навчання, ані від подальшого застосування набутих цінностей, норм і навичок в повсякденному житті, науці чи на виробництві, у сфері усіх соціальних інститутів.


Ключові слова


системи освіти; менеджмент; освіта; демократія; моральна свідомість; цінності; справедливість; принципи виховання; соціальні інститути.

Посилання


Зінченко В. В. Менеджмент. Системи управління в умовах інституційної глобалізації. – К.:ЛЮКСАР, 2012. – 864 с.

Ру Д., Сульє Д. Управління. – К.: Основи, 2015. – 442 с.

Bello W. The Virtues of Deglobalization. (Washington, DC: Foreign Policy In Focus, September 3, 2009). – P.3-7.

Bello W. U.S. Foreign Policy?//Foreign Policy In Focus, January 6, 2016. – Access mode: http://fpif.org/ultimate-blowback-u-s-foreign-policy-donald-trump/.

Christoph K. Solidaritat. – Baden-Baden: Nomos, 2009. – 223 s.

Dannemann R. Das Prinzip Verdinglichung. – Wiesbaden: Panorama, 2005. –166 s.

Exner A. Die Grenzen des Kapitalismus. - Wien: Ueberreuter, 2008. – 223 s.

Fuchs A. Solidarität der Sozialpolitik. – Bonn: Taschenbuch-Verlag,, 2013. – 227 s.

Gawel J. E. Herzberg’s Theory of Motivation and Maslow’s Hierarchy of Needs//Practical Assessment, Research & Evaluation. – 1997. – 5 (11): http://pareonline.net/getvn.asp?v=5&n=11.

Pattern V. Social control and human engineering: A framework for humanistic decision. – Bangor: University Press, 1991. – 227 р.

Rogers C. R. «Toward Becoming a Fully Functioning Person». – In: Perceiving, Behaving, Becoming: A New Focus for Education.Yearbook. Ed. A. W. Combs(edited by A. W. Combs). – Washington, DC: Association for Supervision and Curriculum Development, 1999. – 256 р.

Warwick D. The Future Business of Universities, Speech to the Association of Business Schools. Аavailable at www.universitiesuk.ac.UK/services.

Wheeler H. Beyond the Punitive Society. – San-Francisco: Hackett Publishing Co,2013. – 301 р.

Zinchenko V. Global institutional transformation strategies of self-management systems// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie «Management». – 2015. – (4). – P. 169–176.

Zinchenko V. Management of Human Capital as a basis for the prospects of democratization of educational technologies//»World cultural values: pedagogical and psychological aspects of education of younger generation»: carrying out international on-line forum. – Аktау: «Өрлеу» БАҰО», 2017. – 237 р. – Р. 4–12.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х