ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Л. Г. Теремінко

Анотація


В статті розглянуто особливості професійної підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення, з’ясовано актуальність дослідження  готовності до професійної мобільності майбутнього фахівця з інженерії програмного забезпечення» та специфіку її формування в процесі навчання у вищому навчальному закладі.


Ключові слова


професійна підготовка та професійна діяльність фахівців з інженерії програмного забезпечення; готовність до професійної мобільності майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення.

Посилання


Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напрямку підготовки 050103 «Програмна інженерія»: ГСВОУ-08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.istu.edu.ua.

Зеер Э.Ф. Профориентология : теория и практика : учеб. пособие для высш. шк. / Э.Ф. Зеер, A.M. Павлова, Н.О. Садовникова. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Дел. кн., 2006. – 188 с.

Каким будет 2017 год для IT-аутсорсинга в Украине – прогнозы топ-менеджеров ведущих компаний. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biz.nv.ua/publications/kakim-budet-2017-god-dlja-it-autsorsinga-v-ukraine-prognozy-top-menedzherov-vedushchih-kompanij-462548.html.

Мендзебровський І.Б., Дудар З.В., Ковалюк Т.С. Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua.

Нуриев Н.К. Проектирование дидактической системы инновационной подготовки специалистов в области программной инженерии : дисс. ... доктора пед. наук : 13.00.08 / Наиль Кашапович Нуриев. – Казань, 2006. – 439 с.

Проблемы IT-образования в Украине. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/high_school/17048/.

Современное IT-образование: рассуждаем или действуем? «Зеркало недели. Украина» №1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/ education/sovremennoe-it-obrazovanie-rassuzhdaem-ili-deystvuem-html.

Тимчасова освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра напрямку підготовки 050103 «Програмна інженерія» за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». – К. : НАУ, 2011. – 20 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua