ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ: ІМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

Н. В. Ладогубець

Анотація


У статті йдеться про особливості професійно-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців авіаційного профілю, розкрито ключові принципи цієї підготовки. Особливу увага нашого дослідження приділено формуванню універсальних, умінь, навичок та особистісних якостей майбутніх фахівців авіаційного профілю. Описано основні стани, що характеризують всі можливі відношення студента до набутих у процесі навчання знань; ймовірнісний критерій якості підготовки студентів; модель матриці перехідних ймовірностей.


Ключові слова


професійно-орієнтована підготовка; модель матриці перехідних ймовірностей; авіаційна галузь.

Посилання


Юцявичене П. А. Принципы модульного обучения //Сов. педагогика., 1990. - № 1. – С. 55-66.

Rasch G. Probabilistic Model for Some Intelligence and Attainment Tests. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980. –1990 p.

Ингеннамп Калхайну. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1991. – 240с.

Аткинсон Р., Бауер Г., Кротерс Е. Введение в математическую теорию обучения. - М.: Мир, 1979. - 486 с.

Бородкин С. М. Структурный анализ балльных экспертных оценок методом экстремальной группировки // Одесса 1991. - С. 225-227.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х